radwag-xa-52.4-a-plus

RADWAG XA 52.4Y.A PLUS Analitička vaga

Kratak opis:

4Y vage karakteriše Dual Core 2 x 1 GHz procesor što donosi vidljiva poboljšanja performansi uključujući brži rad, brže rukovanje, kraće vreme stabilizacije zadržavajući visoke vrednosti ponovljivosti.

Opis proizvoda

Radwag vage serija 4Y

4Y vage – inovacija 2015: profesionalni standard za merenje, najviša tačnost merenja.

  • Inovativni sistem podešavanja u 2 tačke
  • Još brže merenje
  • Preko 8GB skladišne memorije
  • Najtačnija ponovljivost merenja i u saglasnosti sa USP
  • Ergonmičnost i bezbednost
  • Bežična konekcija je podržava pomoću uređaja koji sadrže iOS i Android sisteme

Maksimalni kapacitet [Max]: 52g
Rezolucija očitavanja [d]: 0.01mg

Inovativni sistem sa dve tačke podešavanja
Sasvim novi sistem za podešavanje garantuje najvišu tačnost merenja. On minimizira linearne greške simultano pružajući pouzdane indikacije za celokupan opseg merenja.

Refleksni nivo sistema
Novi sistem autonivelisanja kod XA 4Y.A. Plus analitičkih vaga obezbeđuje:
• testiranje nivelacije vage,
• automatsko nivelisanje vage,
• kontrolu ispravnosti nivelacije vage,
• potvrđivanje ispravnog nivelisanja vage sa izveštajima podešavanja i merenja.

Automatizacija otvaranja vrata
Inovativni sistem merne komore za otvaranje vrata i doziranje garantuje klizno i tiho pomeranje vrata, i eliminiše vibracije koje mogu da smetaju merenju. Rešenje obezbeđuje da se odredi koliko široko vrata treba da budu otvorena.

Antistatična merna komora
XA 4Y.A PLUS mikrobalans vaga je uređaj gde se elektrostatični uticaj na merenje eliminiše korišćenjem specijalnog elektrostatičnog zastora od staklenih panela, zahvaljujući ugrađenom jonizatoru.
Jonizator kompenzuje električni naboj unutar merne komore postavljanjem uzorka na njega. Niža relativna vlažnost i jedinica za očitavanje na vagi više evidentiraju uticaj statičkog elektriciteta.

Jonizator neutrališe bilo koji nekompenzovani električni naboj akumuliran na mernom objektu. Uticaj statičkog elektriciteta daje veću grešku ponovljivosti, često i veću grešku indikacije.

Greške merenja, prema štetnim efektima elektrostatičkog naelekrisanja često dosežu vrednosti hiljade očitanih jedinica i više. Problem se tiče nekonduktivnih uzoraka, na primer staklenih tikvica, papirnih filtera, plastike, itd.

Antistatičan jonizator ugrađen u XA 4Y.A PLUS vage, zbog primene moderne tehnologije, kompenzuje i katjone i anjone. Jonizator se aktivira kada se otvaraju vrata vage, i deaktivira kada su vrata zatvorena. Moguće je kontrolisati rukovanje jonizatorom korišćenjem mernog instrumentalnog panela. Rukovanje se signalizira plavim LED diodama koje emituju svetlost kada je jonizator uključen.

Funkcija „Smart Min Weight“
Korišćenjem funkcije „Smart Min Weight“, XA 4Y.A PLUS vaga automatski podešava rezoluciju opsega prema masi koja se trenutno meri. Ovo rezultira sa poboljšanjem parametra minimalne težine uzorka za 30%.

Sistem upozorenja
Kada senzori za konstantno praćenje ambijentalnih uslova i zapisa devijacija statusa nivoa, vaga prikazuje upozorenje o pojavi mogućih grešaka za vreme merenja.

21 CFR Part 11 modul saglasnosti
XA 4Y.A PLUS vage su saglasne sa 21 CFR part 11 i EU GMP part4, annex 11.
Ovo znači da XA 4Y seriju vaga karakterišu numeričke funkcije za zaštitu i praćenje rezultata rada određenih operatera.
Potpuna zaštita podataka je obezbeđena pomoću:
• postavki naprednih lozinki,
• verifikacije ispravnosti log-in operacije,
• dodele dozvola operaterima,
• auto odjavljivanja,
• elektronskog potpisa, na primer za serije merenja,
• odobravanja/uskraćivanja pristupa upravljanju podacima
• povratka podataka,
• modifikacija koje se čuvaju u Audit Trail fajlu.

Brže merenje sa novim CPU
4Y vage karakteriše Dual Core 2 x 1 GHz procesor što donosi vidljiva poboljšanja performansi uključujući brži rad, brže rukovanje, kraće vreme stabilizacije zadržavajući visoke vrednosti ponovljivosti.

16 GB RAM memorije – veće mogućnosti upravljanja podacima
16 GB RAM memorije nudi mogućnost snimanja podataka u formi kompleksnih izveštaja. Vreme i statistički podaci koji su predstavljeni na dijagramima na serijama merenja je druga korisna opcija.

Najbolja moguća ponovljivost i usaglašenost USP propisa
Najbolja tačnost merenja i ponovljivost – sa sd ≤ 1d kombinvana sa u saglašenošću USP propisa (Sekcija 41 i 1251) čini 4Y vage novim standardom za kvalitet merenja mase.

Ergonomičnost i bezbednost
Bežična komunikacija između terminala vage i merne jedinice čine mogućim lako rukovanje vagama 4Y serije u kabinetima sa slabim vazdušnim protokom i zagušljivim kabinetima.

Rukovanje sa daljinskim uređajem
Modul za bežičnu konekciju nudi bežični prenos podataka registrovanih 4Y vagom na bilo kom uređaju koji podržava iOS ili Android operativne sisteme koristeći posebne aprikacije namenjene za upravljanje podacima.

Bezbednost podataka
Svaku 4Y vagu pojedinačno karakteriše ALIBI memorija konstruisana da pruži zaštitu i automatsko snimanje vaših merenja. Opcije kao što su pregled podataka, kopiranje  i arhiviranje su takođe dostupni korisnicima.

Karakteristike

 

Elekrični indikator nivoa
Razmena podataka preko USB skladišnih uređaja
Infracrveni senzori
Prenosivost
Interfejs
Test tytul
     

 

Funkcije

 


AUTOTEST

DOZIRANJE

PROCENTUALNO MERENJE

BROJENJE DELOVA

FORMULACIJA

STATISTIKA

KONTROLNO MERENJE

IR SENZORI

VAGANJE ISPOD TASA

GLP PROCEDURE

MERENJE ŽIVOTINJA

KALIBRACIJA PIPETA

KOREKCIJA GUSTINE VAZDUHA

AUTOMATSKA KLIZNA VRATA

DIFFERENCIJALNO MERENJE

ZAMENLJIVA JEDINICA

KONTROLA STATISTIČKOG KVALITETA

ALIBI MEMORIJA
Maksimalni kapacitet [Max] 52 g
Minimalno opterećenje 1 mg
Rezolucija (vrednost podeoka) [d] 0.01 mg
Opseg tare -52 mg
Ponovljivost (5% Max) 0.005 mg
Ponovljivost (Max) 0.01 mg
Linearnost ±0.03 mg
Odstupanje ekscentričnog opterećenja 0.03 mg
Minimalna masa merenja (U=1%,k=2) 1 mg
Minimalna masa merenja (USP) 10 mg
Vreme stabilizacije 4 s
Podešavanje interno (automatski)
OIML klasa I
Displej 5.7” otporni touchscreen u boji
Komunikacioni interfejs 2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (digital), Wi-Fi®
Napajanje 100 ÷ 240 V AC 50 / 60 Hz
Potrošnja struje max. 700 mA (bežični terminal – 1A)
Radna temperatura +10 ÷ +40 °C
Atmosferska vlažnost 40% ÷ 80%
Dimenzije merne komore 170×200×220 mm
Dimenzije mernog tasa ø90 + ø85 (opciono) mm
Dimenzije pakovanja 720x385x485 mm
Neto težina 14.7 kg
Ukupna težina 19.1 kg

 

Video zapisi

 

SYNERGY LAB Line – PLUS

SYNERGY LAB Line – Pametna minimalna težina

SYNERGY LAB Line – Refleksni nivo sistema

SYNERGY LAB Line – Ergonomija i udobnost rada

Kontakt

Ivana Perković
Tel/Fax: +381(0) 11 655-68-55 lok 220
+381 (0)11 22 22 222 lok.231
Mob. +381 (0)64 8720 225
iperkovic@superlab.rs