Raidex-Oprema-za-tetoviranje-zivotinja

RAIDEX Oprema za tetoviranje životinja

Kratak opis: Razne vrste i veličine klešta za tetoviranje. Klešta sa jednostavnim prenosom snage ili prenosom preko poluge. Prednost klešta sa prenosom snage preko poluge je brže, lakše i preciznije tetoviranje. Mogućnost nabavke klešta za brojeve od 5mm, 7mm, 10 mm i 15mm; klešta sa jednim ili dva reda brojeva; sa 5, 7 i 10 mesta za brojeve.

Opis proizvoda

Razne vrste i veličine klešta za tetoviranje. Klešta sa jednostavnim prenosom snage ili prenosom preko poluge. Prednost klešta sa prenosom snage preko poluge je brže, lakše i preciznije tetoviranje. Mogućnost nabavke klešta za brojeve od 5mm, 7mm, 10 mm i 15mm; klešta sa jednim ili dva reda brojeva; sa 5, 7 i 10 mesta za brojeve.

Kontakt