lovibond-reagensi1

Reagensi za kolorimetrijsku i fotometrijsku analizu vode, Lovibond Nemačka

Opis proizvoda

Reagensi za kolorimetrijska i fotometrijska merenja. Dostupni su u obliku tableta, praškića, kapi ili gotovih kiveta napunjenih reagensom u koje se dodaje uzorak.