Rigaku-NEX-CG

Rigaku NEX CG – Energy Dispersive X-ray Fluorescence Spectrometer

Kratak opis: Napredna Cartesian geometry EDXRF za brzu kvalitativna i kvantitativna elementarnu analizu.

Rigaku NEX GC analizator obezbeđuje brzo kvalitativno i kvantitativno određivanje atomskih elemenata u širokom rasponu tipova uzoraka.

Analizirajte ₁₁Na do ₉₂U bez razaranja uzorka.
Čvrsti, tečni, legure, praškovi i tanki slojevi.
Polarizacija za niže granice detekcije.
Granice detekcije PPB nivoa za vodene uzorke pomoću UltraCarry.
Pojednostavljen korisnički interfejs sa EZ analizom.

Opis proizvoda

Napredna Cartesian geometry EDXRF za brzu kvalitativna i kvantitativna elementarnu analizu.

Rigaku NEX GC analizator obezbeđuje brzo kvalitativno i kvantitativno određivanje atomskih elemenata u širokom rasponu tipova uzoraka.

Analizirajte ₁₁Na do ₉₂U bez razaranja uzorka.
Čvrsti, tečni, legure, praškovi i tanki slojevi.
Polarizacija za niže granice detekcije.
Granice detekcije PPB nivoa za vodene uzorke pomoću UltraCarry.
Pojednostavljen korisnički interfejs sa EZ analizom.

https://www.rigakuedxrf.com/nex-cg.php

Kontakt

Uroš Natević
VD Direktor sektora ANALYTICALAB
SUPERLAB
Milutina Milankovica 25,
11070 Novi Beograd |Srbija
tel: +381 11 655 68 55
mob: +381 (0) 64 8720 220
unatevic@superlab.rs
perkinelmer@superlab.rs