RIGAKU NEX DE

Kompanija Applied Rigaku Technologies Inc se bavi prodajom ED XRF uređaja za elementarnu analizu ne destruktivnom metodom. Uobičajena upotreba ED XRF-a uključuje analizu nafte i naftnih derivata, plastike, gume, tekstila, farmaceutskih proizvoda, prehrambenih proizvoda, kozmetičkih sredstava i proizvoda za negu tela, đubriva, geoloških materijala, rudarskih proizvoda, cementa, keramike, legura, stakla, plastike, čvrstog otpada, otpadnih voda… Pored više različitih modela ED XRF uređaja kompanije Applied Rigaku Technologies Inc proizvodi XRT procesne analizatore za merenje sumpora u sirovoj nafti.

Category:

NEX DE
Premium High Performance ED XRF

– Ne destruktivna analiza elemenata od 11Na do 92U;
– Direktna analiza čvrstih uzoraka tečnosti, legura, praha i filma;
– 60kV X-ray cev za pokrivanje širokog opsega elemenata;
– FAST SSD detektor sa Peltier-ovim hlađenjem za superiorne rezultate;
– Šestosegmentni automatski cevni filter;
– QuantEZ Windows softver.

Kontakt

X
Scroll to Top