RIGAKU-NEX-QC

RIGAKU NEX QC

Kratak opis: Kompanija Applied Rigaku Technologies Inc se bavi prodajom ED XRF uređaja za elementarnu analizu ne destruktivnom metodom. Uobičajena upotreba ED XRF-a uključuje analizu nafte i naftnih derivata, plastike, gume, tekstila, farmaceutskih proizvoda, prehrambenih proizvoda, kozmetičkih sredstava i proizvoda za negu tela, đubriva, geoloških materijala, rudarskih proizvoda, cementa, keramike, legura, stakla, plastike, čvrstog otpada, otpadnih voda… Pored više različitih modela ED XRF uređaja kompanije Applied Rigaku Technologies Inc proizvodi XRT procesne analizatore za merenje sumpora u sirovoj nafti.

Opis proizvoda

NEX QC
Novi niskobudžetni ED XRF za kvalitativnu
i kvantitativnu elementarnu analizu

– Ne destruktivna analiza elemenata od 11Na do 92U;
– Direktna analiza čvrstih uzoraka tečnosti, legura, praha i filma;
– 50kV X-ray cev za pokrivanje širokog opsega elemenata;
– Poluprovodnički detektor za maksimlne detekcione limite i preciznost;
– Moderni ekran osetljiv na dodir sa ugrađenim kompjuterom sa integrisanim metodama i kalibracijama;
– Nisko budžetni sistem bez održavanja i skrivenih troškova

Kontakt