RSO reometar 121

RSO Oscilatorni Reometar- Brookfield

Kratak opis: RSO Oscilatorni
Reometar
Brookfield merenje viskoelasticiteta po
pristupačnim cenama

Opis proizvoda

RSO Oscilatorni
Reometar
Brookfield merenje viskoelasticiteta po
pristupačnim cenama

● Brzo podešavanje i test uređaja,
merenje za nekoliko minuta
● Samostalan instrument, jednostavan
interfejs za QC korisnike
● Merenje viskoelastičnosti za R&D
sa naprednim funkcijama
● Fleksibilan, cone/plate merenje i
merenje u cilindru na isom uređaju

Sadržaj isporuke
• Instrument, sa Peltier kontrolom temperature ploče za uzorak
• Korisničko pakovanje, uključujući zaštitu displeja i pribor za čišćenje
• Sistem za filtraciju vazduha

Opcije
• Izbor jedne ploče za uzorak i jednog vretena
• Softver Rheo 3000
• Visko standardi
• Koaksijalni cilindar
o Vreteno i komora
o FTKY3 komora sa dvostrukim zidom
• Termalna barijera
o Teflon (0 – 200ºC)
o Čelik (0 – 200ºC +)
• Termostatsko kupatilo

RSOTM Oscilatorni Reometar
Cone/Plate, Plate/Plate i koaksijalni cilindar sa DIN opcijom geometrije

Kontakt

Srđan Stepanović
Direktor sektora GENERALLAB

SUPERLAB
Milutina Milankovića 25
11070 Novi Beograd, Srbija
Tel/Fax: +381 11 655 68 55 lok.223
Mob: +381 (0) 64 8720 105
sstepanovic@super-lab.com
www.super-lab.com