, , , , , , ,

Safe Fast Classic I

Safe Fast Classic I
su mikrobiološki sigurnosne komore prema EN 12469:2000. One su dizajnirane da obezbede zaštitu operatera i životne sredine, ali nisu dizajnirani da zaštite proizvod. Jedinica je izduvni kabinet sa otvorenim frontom unutar kojeg operater može da vrši manipulacije biološkim agensima niskog i umerenog rizika. Vazduh u prostoriji koji ulazi da bi se obezbedio zadržavanje i pre nego što se ispusti, vazduh se filtrira kroz G3 predfilter i H14 HEPA/ULPA filter.

Spoljašnja struktura od hladno valjanog čelika obloženog epoksidnim prahom za odličnu otpornost na koroziju na napade agresivnih uobičajenih hemikalija. Alternativno, specijalni modeli sa spoljnom strukturom napravljeni od nerđajućeg čelika AISI 304L za vrhunsko čišćenje su takođe dostupni na zahtev.

Safe Fast Classic I
su mikrobiološki sigurnosne komore prema EN 12469:2000. One su dizajnirane da obezbede zaštitu operatera i životne sredine, ali nisu dizajnirani da zaštite proizvod. Jedinica je izduvni kabinet sa otvorenim frontom unutar kojeg operater može da vrši manipulacije biološkim agensima niskog i umerenog rizika. Vazduh u prostoriji koji ulazi da bi se obezbedio zadržavanje i pre nego što se ispusti, vazduh se filtrira kroz G3 predfilter i H14 HEPA/ULPA filter.

Spoljašnja struktura od hladno valjanog čelika obloženog epoksidnim prahom za odličnu otpornost na koroziju na napade agresivnih uobičajenih hemikalija. Alternativno, specijalni modeli sa spoljnom strukturom napravljeni od nerđajućeg čelika AISI 304L za vrhunsko čišćenje su takođe dostupni na zahtev.

Zadnji zid od nerđajućeg čelika AISI 304 L, dizajniran da bude u skladu sa zahtevima i prođe „test čišćenja“ prema EN12469:2000.
Radna površina od nerđajućeg čelika AISI 316L koja se sastoji od delova (ili u jednom komadu na zahtev) koji se lako skidaju za obavljanje rutinskog čišćenja i/ili postupaka sterilizacije u autoklavu; zatvoreno ili perforirano na zahtev.

Prednji prozor: električni, vertikalno klizni prozor sa sigurnosnim staklom.

Predfiltracija: Efikasnost predfiltera na ulazu G3 80≤AM≤90 prema EN 779 i UNI 10339 ugrađen u rešetku od nerđajućeg čelika postavljenu na zadnjem panelu radnog prostora.

Ventilator sa recirkulacijom i izvlačenjem: SafeFAST Elite klasa I se isporučuje sa jednim centrifugalnim ventilatorom.
Filtracija: H14 HEPA/ULPA filter sa efikasnošću boljom od 99,995 % MPPS (EN-1822).

Radni uslovi: Čistoća vazduha u klasi ISO 3 prema ISO:EN 14644-1.
Praktična tastatura i LCD ekran sa pozadinskim osvetljenjem će neprekidno prikazivati sve potrebne podatke i stalno obaveštavati korisnika o uslovima rada kabineta, a posebno:
prikaz laminarne brzine strujanja vazduha i brzine frontalne vazdušne barijere
prikaz unutrašnje i spoljašnje temperature
prikaz preostalog veka trajanja HEPA/ULPA filtera, UV lampe i filtera sa aktivnim ugljem (ako je ugrađen)
prikaz ukupnog broja sati rada
prikaz nivoa zasićenosti HEPA/ULPA filtera.

Predviđeni audio-vizuelni alarmi za:
van dometa ili netačne laminarne brzine strujanja vazduha i brzine frontalne vazdušne barijere
nepravilan položaj prednjeg krila
začepljenje HEPA/ULPA filtera
kraj životnog ciklusa UV lampe i zasićenje filtera sa aktivnim ugljem (ako je ugrađen)
blokada u izduvnom kanalu (ako postoji)
kvar motora ventilatora
nestanka struje

Osvetljenje: fluorescentne cevi u ugrađenom kućištu, postavljene van kontaminiranog prostora

D.O.P.-DEHS ulazni otvor za testiranje HEPA/ULPA filtera.

Magnetna i uklonjiva UV lampa za sterilizaciju (opciono) koja se lako može postaviti u svaki deo zadnjeg zida. Dopunjen je sa dva tajmera za odbrojavanje isključivanja, jedan promenljiv na skali od 0-3 sata (koraci od 1 minuta), drugi podešen na 3 fiksna sata.

Kontakt

Msc. psy. chem.
Danijela Riđić
VD Šef SCIENCELAB

SUPERLAB
Milutina Milankovica 25
11070 Novi Beograd
Srbija
Tel/Fax: +381 11 22 22 222 lok.330
Mob: +381 (0) 64 8720 185

X
Scroll to Top