Safe-Fast-Elite

Safe Fast Elite mikrobiološka komora

Opis proizvoda

SafeFAST Elite Mikrobiološki sigurnosni kabineti su dizajnirani i izgrađeni tako da zadovoljavanju zahteve EN 12469 : 2000 Evropskog standarda, sa 70% vazduha koji recirkuliše preko glavnog Class H14 HEPA filtera u kabinetu, preostalih 30% se prazni kroz izduvni Class H14 HEPA filter u okolinu.

Kontakt

Msc. psy. chem.
Danijela Riđić
VD Šef SCIENCELAB

SUPERLAB
Milutina Milankovica 25
11070 Novi Beograd
Srbija
Tel/Fax: +381 11 22 22 222 lok.330
Mob: +381 (0) 64 8720 185