SafeFAST-Elite

SafeFAST Elite

Kratak opis:

FASTER, vodeća firma za proizvodnju
laminarnih komora u Evropi.
FASTER laminarne komore se mogu koristiti u svim laboratorijama, u farmaceutskoj industriji,
bolnicama, istraživačkim centrima i referentnim ustanovama.

Opis proizvoda

FASTER, italijanska firma osnovana 1984 godine je za kratko vreme postala vodeća firma za proizvodnju laminarnih komora u Evropi. FASTER laminarne komore se mogu koristiti u svim laboratorijama, u farmaceutskoj industriji, bolnicama, istraživačkim centrima i referentnim ustanovama. Svi proizvodi pripadaju poslednjoj generaciji laminarnih komora koje su proizvedene od materijala u skladu sa najstrožim standardima sigurnosti. Najveća prednost komora proizvođača FASTER je u tome da komore imaju dva motore, koji produžavaju radni vek komore i pružaju veću sigurnost pri radu.

SAFEFAST ELITE komora je elitni model mikrobiološke komore klase II. Po tehni?kim rešenjima i najnovijim svetskim standardima predstavlja pravo savršenstvo u laminarnoj tehnologiji. Ove komore pruža najvišu sigurnost za rad i udobnost rada za korisnike. Poseduje trostruku zaštitu (materijala, operatera i okoline). Namenjena je za rad u laboratorijama gde se pretežno radi sa visoko patogenim mikroorganizmima. Proizvode se u četiri veličine 0,9m I 1,2m (jedno radno mesto) i 1,5m i 1,8m (dva radna mesta).

SAFEFAST TOP komore su standardne laminarne komore klase II, koje takođe pružaju kompletnu zaštitu za operatere i udobnost rada uz potpunu zaštitu okoline. Proizvodi se takođe u 4 veličine.

SAFEFAST CLASSIC laminarna komora je najnoviji proizvodi FASTER-a. Ideja da se za manje novaca dobije najbolja komora klase II biosafety. Poseduje sve opcije i mogućnosti koje imaju laminarne komore te klase.

Kontakt

Srđan Stepanović
Tel/Fax: +381 11 22 22 222 lok.238
Mob: 064/8720-105
sstepanovic@super-lab.com