SafeFAST-Elite

SafeFAST Elite – MIkrobiološke komore klase II

Kratak opis: SAFEFAST ELITE klasa II A1/A2
Mikrobiološka sigurnosna komora pripada najnovijoj generaciji sistema laminarnog protoka vazduha proizvođača Faster, u kojima izbor materijala izrade najvišeg kvaliteta garantuje usklađenost sa najstrožim bezbednosnim standardima.
SafeFAST Elite su mikrobiološke sigurnosne komore – dizajnirane i izrađene prema zahtevima performansi EN-12469:2000 evropskog standarda i američkog standarda NSF/ANSI 49, sa 70% vazduha koji se recirkulaciji preko glavnog H14 HEPA/ULPA filtera unutar kabinet, dok se preostalih 30% ispušta kroz izduvni filter klase H14 HEPA/ULPA.

Opis proizvoda

SAFEFAST ELITE klasa II A1/A2
Mikrobiološka sigurnosna komora pripada najnovijoj generaciji sistema laminarnog protoka vazduha proizvođača Faster, u kojima izbor materijala izrade najvišeg kvaliteta garantuje usklađenost sa najstrožim bezbednosnim standardima.
SafeFAST Elite su mikrobiološke sigurnosne komore – dizajnirane i izrađene prema zahtevima performansi EN-12469:2000 evropskog standarda i američkog standarda NSF/ANSI 49, sa 70% vazduha koji se recirkulaciji preko glavnog H14 HEPA/ULPA filtera unutar kabinet, dok se preostalih 30% ispušta kroz izduvni filter klase H14 HEPA/ULPA.
Radna površina od nerđajućeg čelika AISI 316L koja se sastoji od delova (ili u jednom komadu na zahtev) koji se lako skidaju za obavljanje rutinskog čišćenja i/ili postupaka sterilizacije u autoklavu; zatvoreno ili perforirano na zahtev.
Prednji prozor: električni, vertikalno klizni prozor sa sigurnosnim staklom
Ventilatori sa recirkulacijom i izvlačenjem: „S“-serija se isporučuje sa jednim centrifugalnim ventilatorom, dok modeli „D“ serije sa dvostrukim centrifugalnim ventilatorom (glavni i izduvni) kako bi se obezbedila potpuna zaštita operatera, proizvoda i životne sredine. Štaviše, „D“ modeli opremljeni dvostrukim ventilatorom motora su dizajnirani i takođe su pogodni za ispuštanje filtriranog vazduha van laboratorije kroz sistem kanala ako je potrebno.

Praktična tastatura i LCD ekran sa pozadinskim osvetljenjem će neprekidno prikazivati sve potrebne podatke i stalno obaveštavati korisnika o uslovima rada kabineta, a posebno:
• prikaz laminarne brzine protoka vazduha i brzine frontalne vazdušne barijere
• prikaz unutrašnje i spoljašnje temperature
• prikaz preostalog veka trajanja HEPA/ULPA filtera, UV lampe i filtera sa aktivnim ugljem (ako je ugrađen)
• prikaz ukupnog broja sati rada
• prikaz nivoa zasićenosti HEPA/ULPA filtera.

Predviđeni audio-vizuelni alarmi za:
• nepravilna laminarna brzina protoka vazduha i brzina frontalne vazdušne barijere
• nepravilan položaj prednjeg krila
• začepljenje HEPA/ULPA filtera
• kraj životnog ciklusa UV lampe i zasićenje filtera sa aktivnim ugljem (ako je ugrađen)
• blokada u izduvnom kanalu (ako postoji)
• kvar motora ventilatora
• nestanka struje

Osvetljenje: fluorescentne cevi u ugrađenom kućištu, postavljene van kontaminiranog prostora
D.O.P.-DEHS ulazni port za testiranje HEPA/ULPA filtera
Magnetna i uklonjiva UV lampa za sterilizaciju (opciono) koja se lako može postaviti u svaki deo zadnjeg zida. Dopunjen je sa dva tajmera za odbrojavanje isključivanja, jedan promenljiv na skali od 0-3 sata (koraci od 1 minuta), drugi podešen na 3 fiksna sata.

Kontakt

Msc. psy. chem.
Danijela Riđić
VD Šef SCIENCELAB

SUPERLAB
Milutina Milankovica 25
11070 Novi Beograd
Srbija
Tel/Fax: +381 11 22 22 222 lok.330
Mob: +381 (0) 64 8720 185