, , , , , , ,

SAFEFAST Light CLASS II B2

SAFEFAST Light CLASS II B2
Mikrobiološka sigurnosna komora SafeFAST Elite Class II B2 pripada najnovijoj generaciji sistema laminarnog protoka vazduha proizvođača Faster, u kojima izbor materijala izrade najvišeg kvaliteta garantuje usklađenost sa najstrožim bezbednosnim standardima.

SafeFAST Elite Class II B2 su mikrobiološka komora sa 100% ispuštenog vazduha prema NSF/ANSI 49; dizajnirani su da obezbede zaštitu operatera, proizvoda i životne sredine i da se ventilišu van zgrade bez recirkulacije.

SafeFAST Elite Class II B2 je usvojen širom sveta za upotrebu za zaštitu proizvoda, osoblja i životne sredine pri rukovanju štetnim agensima patogenim za ljudska bića i/ili životinje kako je definisano u odgovarajućim međunarodnim standardima.

SafeFAST Elite Class II B2 se obično koristi u laboratoriji za rukovanje isparljivim toksičnim hemikalijama i radionuklidima potrebnim kao dodatak širokom spektru disciplina u aplikacijama kao što su: mikrobiologija, virusologija, hematologija, ćelijska kultura, genetika, rukovanje opasnim agensima za ljudska bića ili Životinje.

SAFEFAST Light CLASS II B2
Mikrobiološka sigurnosna komora SafeFAST Elite Class II B2 pripada najnovijoj generaciji sistema laminarnog protoka vazduha proizvođača Faster, u kojima izbor materijala izrade najvišeg kvaliteta garantuje usklađenost sa najstrožim bezbednosnim standardima.

SafeFAST Elite Class II B2 su mikrobiološka komora sa 100% ispuštenog vazduha prema NSF/ANSI 49; dizajnirani su da obezbede zaštitu operatera, proizvoda i životne sredine i da se ventilišu van zgrade bez recirkulacije.

SafeFAST Elite Class II B2 je usvojen širom sveta za upotrebu za zaštitu proizvoda, osoblja i životne sredine pri rukovanju štetnim agensima patogenim za ljudska bića i/ili životinje kako je definisano u odgovarajućim međunarodnim standardima.

SafeFAST Elite Class II B2 se obično koristi u laboratoriji za rukovanje isparljivim toksičnim hemikalijama i radionuklidima potrebnim kao dodatak širokom spektru disciplina u aplikacijama kao što su: mikrobiologija, virusologija, hematologija, ćelijska kultura, genetika, rukovanje opasnim agensima za ljudska bića ili Životinje.

Vazduh iz spoljašnje sredine se usisava pomoću motora duvaljke i prethodno filtrira pomoću G3 predfiltera koji se nalazi na vrhu jedinice. Vazduh se zatim gura kroz glavni H14 HEPA-ULPA filter koji obezbeđuje čist vazduh u klasi ISO 3 prema ISO 14644-1 i uslovima laminarnog protoka u radnoj komori.

Vazduh iz prednjeg otvora prolazi ispod radne površine kroz proreze postavljene na ivici radne površine i filtrira se pomoću drugog H14 HEPA-ULPA filtera koji radi kao izduvni filter.

Ovaj vazduh se zatim meša zajedno sa vazduhom iz komore i prolazi u izduvni kanal koji se nalazi u zadnjem delu komore pre nego što se ispusti.
100% vazduha se konačno izbacuje napolje zahvaljujući pritisku drugog motora ventilatora.

Inovativni sistem izduvnih H 14 HEPA/ULPA filtera postavljenih ispod radne površine sa povećanim prostorom za kolena i udobnost (>480 mm). Filteri su koncipirani sa odgovarajućom veličinom za odlaganje u standardnu kantu za otpad od 60 litara. Bag-Out sistem: Sigurna i laka zamena H14 HEPA/ULPA filtera ispod radne površine za servisne tehničare i zaštitu životne sredine.

Prednji prozor: električni, vertikalno klizni prozor sa sigurnosnim staklom.
Sistem od dva motorna ventilatora: jedinice su snabdevene dvostrukim motor-ventilatorom kako bi se ukupna zapremina tretiranog filtriranog vazduha ispuštala van laboratorije kroz sistem kanala.

Filtracija: H14 HEPA/ULPA filteri sa efikasnošću većom od 99,995 % MPPS (EN-1822).

Predfiltracija: Efikasnost ulaznog G3 predfiltera 80≤AM≤90 prema EN 779 i UNI 10339.

Radni uslovi: Čistoća vazduha u klasi ISO 3 prema ISO:EN 14644-1.

Kontakt

Msc. psy. chem.
Danijela Riđić
VD Šef SCIENCELAB

SUPERLAB
Milutina Milankovica 25
11070 Novi Beograd
Srbija
Tel/Fax: +381 11 22 22 222 lok.330
Mob: +381 (0) 64 8720 185

X
Scroll to Top