SCIEX-Triple-Quad

SCIEX Triple Quad™ 5500+ System – QTRAP® Ready

Kratak opis: Projektovan da pruža najbolju kvantitativnu analizu u klasi.
Najbolji je postao još bolji. SCIEX Triple Quad 5500+ LC-MS/MS sistem – QTRAP Ready opremljen je za realizaciju najsloženijih radnih procesa i povećanje mogućnosti vaše laboratorije. Sa ovim LC-MS / MS sistemom imate osetljivost i performanse da sa lakoćom ispunite analitičke i regulatorne zahteve za detekciju tragova niskog nivoa.

Opis proizvoda

Projektovan da pruža najbolju kvantitativnu analizu u klasi.
Najbolji je postao još bolji. SCIEX Triple Quad 5500+ LC-MS/MS sistem – QTRAP Ready opremljen je za realizovanje najsloženijih radnih procesa i mogućnosti vaše laboratorije. Sa ovim LC-MS/MS sistemom imate osetljivost i performanse da sa lakoćom ispunite analitičke i regulatorne zahteve za detekciju tragova niskog nivoa.

Triple Quad LC-MS / MS sistemi pružaju vrhunske kvantitativne rezultate u jednom radnom procesu injektovanja. Kada aktivirate opcionalnu QTRAP funkciju, vaš instrument deluje kao linearno ionska zamka (LIT). To vam omogućava da dobijete još više podataka iz svog uzorka bez žrtvovanja osetljivosti ili kvaliteta analize višestrukog praćenja reakcija (MRM). QTRAP tehnologija uključuje dodatne tipove skeniranja, kao što su MRM3 (MS / MS / MS), poboljšano jonsko skeniranje proizvoda (EPI) i mnogi drugi. Dodatna skeniranja mogu se pokrenuti u isto vreme kada koristite MRM, bez uticaja na performanse ili kvalitet podataka.
Sistem  5500+ je napravljen na nasleđu vrhunske inženjerske inovacije. Kvalitet i briga su vidljivi u dizajnu ovog masenog spektrometra. Jonski put sadrži više jedinstvenih tehnoloških dostignuća koji će omogućiti vašoj laboratoriji da ostvari vrhunske rezultate.
Bez obzira da li se fokusirate na tok otkrivanja farmaceutskih lekova, klinička istraživanja, testiranje hrane i pića, složene analize životne sredine, akademske studije ili tražite odgovore iz ključnih forenzičkih uzoraka, sistem 5500+ je spreman da izazove na kraj.
Modularni okvir sistema SCIEX 5500+ omogućava dodatne nadogradnje komponenti za poboljšanje vaših podataka. Instrument je kompatibilan sa SelexION® diferencijalnim odvajanjem pokretljivosti koji pruža izuzetnu selektivnost izobarnih jedinjenja. Ako vaš radni tok zahteva male protoke, OptiFlow® Turbo V ™ ionski izvor je idealna tehnologija za postizanje vaših ciljeva. Optimiziran za hromatografiju mikro protoka, jonski izvor OptiFlow može dodatno povećati osetljivost, poboljšati selektivnost i smanjiti potrošnju rastvarača i drugog potrošnog materijala.

https://sciex.com/products/mass-spectrometers/triple-quad-systems/triple-quad-5500-lc-ms-ms-system-–-qtrap-ready

Kontakt

Uroš Natević
VD Direktor sektora ANALYTICALAB
SUPERLAB
Milutina Milankovica 25,
11070 Novi Beograd |Srbija
tel: +381 11 655 68 55
mob: +381 (0) 64 8720 220
unatevic@superlab.rs
mstankovic@superlab.rs