SI-ANALYTICS-Viskozimetri-i-kapilare

SI ANALYTICS Viskozimetri i kapilare

Kratak opis: Za merenje viskoziteta njutnovih tečnosti možemo Vam ponuditi najkvalitetnije kapilare izrađene od poznatog najkvalitetnijeg SOTT DURAN stakla. Mogu biti kalibrisane sa fabričkim sertifikatom za ručna i automatska merenja kao i za providne i obojene tečnosti.

Opis proizvoda

Za merenje viskoziteta njutnovih tečnosti možemo Vam ponuditi najkvalitetnije kapilare izrađene od poznatog najkvalitetnijeg SOTT DURAN stakla. Mogu biti kalibrisane sa fabričkim sertifikatom za ručna i automatska merenja kao i za providne i obojene tečnosti.

Tu su kapilare po ASTM ili DIN standardima i dodacija držačima i mernim satovima.

– Cannon-Fenske viscometer
– Ostwald viscometer
– Ubbelohde viscometer
– Micro-Ubbelohde viscometer

Za automatska merenja tu su automatski merni sistemi kao termostati kontrolisanom temperaturom i različitim vidovima automatizacije.

Kontakt