Memmert_SN30_sterilisator-medicine

Sterilizator S – Memmert

Kratak opis:

Sterilizator S – Memmert

Šta je sterilizacija vrućim vazduhom? Ovaj aparat odgovara na sve, zajedno sa svojim karakteristikama i svrhom sa Memmert sterilizatorom S. Pročitajte više da biste saznali. Nosač standarda u sterilizaciji toplim vazduhom

Opis proizvoda

Sterilizator S – Memmert

Šta je sterilizacija vrućim vazduhom? Ovaj aparat odgovara na sve, zajedno sa svojim karakteristikama i svrhom sa Memmert sterilizatorom S. Pročitajte više da biste saznali. Nosač standarda u sterilizaciji toplim vazduhom
Šta je sterilizacija vrućim vazduhom? Sterilizator S koristi suvu sterilizaciju kako bi osigurao sterilizaciju laboratorijske opreme i uređaja. Ovom metodom, vruć vazduh, bez vodene pare ili vlage, osigurava da je uređaj sterilan bez potrebe za metodama dezinfekcije sklone riziku. Svaki Memmert sterilizator toplog vazduha S je klasifikovan kao medicinski uređaj klase IIb. Memmert stavlja u promet medicinske uređaje klase IIb prema MDD 93/42/EEC do 26. maja 2024. prema prelaznim odredbama (EU) 2017/745, član 120 (2).

Opseg temperature sterilizacije toplim vazduhom do +250 °C

8 veličina modela (32 do 749 litara zapremine) za toplotnu sterilizaciju po potrebi

2 varijante modela: SingleDISPLAY i TwinDISPLAY

Prirodna konvekcija ili prinudna cirkulacija vazduha N/F

Više informacija na Sterilizator S

Kontakt

Dragana Jovanović
Viši referent prodaje MED&MED
Tel/Fax: +381 11 22 22 222 lok.278
Mob: 064/8720-227
djovanovic@superlab.rs