SYSTEA-S.P.A.-On-line-analizator

SYSTEA S.P.A On-line Analizator

Kratak opis: SYSTEA S.P.A. je italijanska firma koja je otvorena 1988. godine kao proizvođač i inovator u oblasti koja se bavi ON LINE analizatorima kompleksnih i hemijskih jedinjenja.

Opis proizvoda

On-line Analizator

SYSTEA je proizvođač on line analizatora, po imenu Mikromac C koji koristi dobro poznate atandardne metode kolorimetrije sa primenom na 50 aplikacija hemijskog određivanja elemenata u vodi.
MICROMAC C je microbrocesorski kontrolisan ON LINE uređaj namenjen za industrije i praćenje parametara životne sredine.
Korišćenje patentirane tehnologije Loop Flow Analysis (LFA) omogućuje:
– Najviši nivo izrade i robusnost elektronike, mehaničkih i hidrauličkih komponenti;
– Pouzdana multiparametarska sekvencionalna merenja do četiri hemijska jedinjenja u otpadnim, površinskim i pijaćim vodama sa istim uređajem.
Easychem on-line je umetničko delo multiparametarskog analizatora, zasnovan na tehnologiji koja omogućava on-line monitoring više hemijskih parametara u istoj jedinici uključujući i kompleksne pretretmane.

Kontakt