SYSTEA-S.P.A.-Portable-analizatori

SYSTEA S.P.A Portable Analizatori

Kratak opis: SYSTEA S.P.A. je italijanska firma koja je otvorena 1988. godine kao proizvođač i inovator u oblasti koja se bavi ON LINE analizatorima kompleksnih i hemijskih jedinjenja.

Opis proizvoda

Portable Analizatori

Dva proizvoda su dostupna za portable analizatore hemijskih parametara u vodi:
µMAC-1000 on-line i portable analizator
µMAC-Smart portabl analizator.
Oba proizvoda su dostupna ili kao mono i sekvencioni multiparametarski sistem koji omogućuje najviši nivo analitičke analize. Oba uređaja koriste odobrene kalorimetrijske metode. Takođe, uređaji se mogu koristiti za veliki broj aplikacija kao i za analizu morske vode.

Kontakt