, , , , , , , , , , ,

Termoreaktor RD125, za digestiju i pripremu uzoraka za određivanje COD, TOC, TCr, TN i TP

Termoreaktor za digestiju i pripremu uzorka za hemijske analize vode. Kompatibilan sa kivetama o16mm. Podešavanja temperature i tajmera omogućava rad u skladu sa potrebama korisnika.

X
Scroll to Top