, , , , , , , , , , , , , , , , ,

Termostatska kupatila – Brookfield

Termostatska kupatila
Termostatska cirkulaciona kupatila sa digitalnim kontrolerima

Termostatska kupatila
Termostatska cirkulaciona kupatila sa digitalnim kontrolerima
AP kontoler
Kontroleri su obrtni tako da ih je moguće videti iz bilo kog ugla

Prvi korak: Izbor kontrolera
IZBOR KOJI ODGOVARA APLIKACIJI
Potreba za programiranjem i softverom, kontrola brzine pumpe, način upotrebe …

SD kontroler
– Programabilni kontroler uz opcioni RheocalT softver
– Brzo podešavanje temperature
– Pumpa sa dve brzine
– Maksimalna temperatura 170 ºC

MX kontroler
– Ekonomičan
– Veliki displej
– Pumpa sa jednom brzinom
– Maksimalna temp. 135 ºC ºC

Drugi korak: Izbor kupatila
IZBOR KOJI ODGOVARA APLIKACIJI
Izbor zavisi od željene temperature, potrebe za hlađenjem
kapaciteta, protoka i načina pražnjenja.

TC-550
Termostatsko kupatilo sa hlađenjem

Najpopularnije kupatilo sa širokim opsegom temperature
Zapramina 7 litara
Moguće je merenje direktno u kupatilu ili za termostatiranje
eksternih posuda za termostatiranje
Merenje u čašama od 600 ml
Nezavistan rad u punom opsegu temperature (bez vode za
hlađenje)
Dostupno sa MX, SD i AP kontrolerima
Automatska kemperatura uzorka sa kontrolerima
SD i AP

TC-650
Termostatsko kupatilo sa hlađenjem

Kompaktan dizajn, zuzima malo prostora ili
se može postaviti ispod radne površine
Zapramina 7 litara
Posebno dizajniran za termostatiranje eksternih posuda za termostatiranje
Nezavistan rad u punom opsegu temperature (bez vode za hlađenje)
Dostupno sa MX, SD i AP kontrolerima
Automatska kemperatura uzorka sa kontrolerima
SD i AP

TC-150
Termostatsko kupatilo bez hlađenja

Kompaktan dizajn, zuzima malo
prostora
Zapramina 6 litara
Prostor za jednu čašu 600 ml
Rashladna spirala za povezivanje na
vodu za rad na 25ºC
Cirkulaciona pumpa za eksterno
termostatiranje
Dostupno sa MX, SD i AP
kontrolerima

TC-250
Termostatsko kupatilo bez hlađenja

Najveće kupatilo za termostatiranje
više uzoraka
Zapremina 10 litara
Za termostatiranje čaša od 600 ml i
1000 ml
Rashladna spirala za povezivanje na
vodu za rad na 25ºC
Cirkulaciona pumpa za eksterno
termostatiranje
Dostupno sa MX, SD i AP
kontrolerima

TC-351
Kuler (koristi se sa TC150 i TC250 kupatilima

Eliminiše potrebu za hlađenjem vodom iz česme, povećava opseg do -20 ºC

Treći korak: Poređenje karakteristika
Kad ste upoznati sa karakteristikama i osobinama termostatskih kupatila
lako ćete izabrati model koji odgovara vašim potrebama.

Kontakt

Srđan Stepanović
Direktor sektora GENERALLAB

SUPERLAB
Milutina Milankovića 25
11070 Novi Beograd, Srbija
Tel/Fax: +381 11 655 68 55 lok.223
Mob: +381 (0) 64 8720 105
sstepanovic@super-lab.com
www.super-lab.com

X
Scroll to Top