, , , , , , , , , , , , , , , , ,

Test kit 2 u 1, komparator za kontrolu kvaliteta vode

Kit u kombinaciji dva parametra za kontrolu kvaliteta vode, za primenu na terenu. Obezbeđuje istovremeno merenje koncentracije hlora, pH, broma, cijanurne kiseline, ukupnog alkaliteta, bakra… u različitim kombinacijama, u zavisnosti od potrebe kupca. Svaki kit sadrži komparator, reagense i sve neophodne dodatke za rad.

X
Scroll to Top