testo-176T1-instrument-temperature-001866-bearb_master

Testo 176 T1 robusni temperaturni data loger

Kratak opis: Testo 176 T1 robusni data loger, prati temperaturu čak i u ekstremnim uslovima, uz pomoć veoma preciznog senzora Pt100. Moguće je precizno dokumentovati temperaturne vrednosti tokom dužeg vremenskog perioda. Zbog činjenice da je metalno kućište ovog instrumenta veoma izdržljivo, pogodan je za korišćenje u industrijskim i svim drugim ekstremnim uslovima.

Opis proizvoda

Visokoprecizna merenja zbog upotrebe Pt100 temperaturnog senzora.

Loger je idealan za dugotrajna merenja: čuva do 2 miliona zapisa, životni vek baterije je do 8 godina.

U skladu sa EN 12830 i HACCP standardima, vodootporan – klasa zaštite IP 68.

Za evaluaciju podataka na računaru možete birati između 3 postojeća softvera. Osnovni verzija softvera je besplatna.

Kontakt

Nenad Grujić
Vođa referata, GENERALLAB (TESTO)
Tel: +381 11 655 68 55 lokal 227
Fax: +381 11 22 22 222
testo@super-lab.com