Testo-310-1

Testo 310 gasni analizator set

Kratak opis: Testo 310 gasni analzator set sa štampačem ili bez štampača, u transportnom koferu sa svim potrebnim dodacima

Opis proizvoda

Testo 310 je ručni merni instrument namenjen za profesionalnu analizu dimnog gasa.

Koristi se kod:

– malih postrojenja za sagorevanje (nafta, gas, drvo, ugalj)

– niskotemperaturnih i kondenzujućih parnih kotlova

– grejača vode na gas

Ovi sistemi se mogu podesiti pomoću instrumenta Testo 310 i proveriti u skladu sa graničnim vrednostima.

Takođe, uz primenu Testo 310 se obavlja regulisanje O2, CO i CO2 vrednosti u postrojenjima za sagorevanje u cilju postizanja optimalnog rada.

Osim toga instrument meri i:

– vazdušni protok

– gasni pritisak u grejačima za vodu sa gasom

– ambijentalni CO

Kontakt

Nenad Grujić
Vođa referata, GENERALLAB (TESTO)
Tel: +381 11 655 68 55 lokal 222
Fax: +381 11 22 22 222
testo@super-lab.com