, ,

Testo 317-2 detektor curenja gasa

Testo 317-2 detektor metana i propana

Testo 317-2, detektor curenja gasova, je visoko praktičan aparat za detekciju metana i propana. Vizuelno prikazuje nivo koncentracije gasa na ekranu. Zvučni signal obaveštava o spremnosti za merenje. Zvučni alarm se pojačava sa povećanjem koncentracije gasa, a postaje kontinualan u slučaju prelaska gornje granice alarma. Uz Testo 317-2 se isporučuje i odgovarajuća futrola za nošenje i čuvanje instrumenta.

Kontakt

Nenad Grujić
Vođa referata, GENERALLAB (TESTO)
Tel: +381 11 655 68 55 lokal 227
Fax: +381 11 22 22 222
testo@super-lab.com

X
Scroll to Top