Testo-405-1

Testo 405 anemometar

Kratak opis: Testo 405 termalni anemometar (hot wire)

Opis proizvoda

Testo 405 je termalni anemometar sa teleskopskom ručicom (maksimalne dužine 300mm) i prečnika 16mm. Omogućava merenje protoka vazduha (od 0 do 10 m/s), zapreminskog protoka (do 99.990 m3/h) i temperature (od -20 do +50 °C). Idealan je za merenje u ventilacionim kanalima.