t410i

Testo 410i smart anemometar

Kratak opis: Testo 410i je anemometar iz serije Testo smart sondi koje su povezuju sa Android / iOS telefonima. To je kompaktan ručni instrument, sa propelerskim senzorom za merenje brzine protoka vazduha, temperature i zapremine. Koristi se u velikim ispusnim otvorima kao i za praćenje protoka vazduha u ventilacionim sistemima.

Opis proizvoda

Meri brzinu strujanja, zapreminu i temperaturu vazduha, kao i protok vazduha u registrima. Automatski računa zapreminu protoka pošto se unesu dimenzije cevi.

Sa više smart sondi može se koristiti za simultano merenje protoka vazduha u nekoliko izlaza istovremeno kako bi se podesio sistem.

Live prenos podataka zahvaljujući MeasureQuick App.

Vremenski limitirano/u više tačaka određivanje prosečnih vrednosti kako bi se dobili precizni profili protoka vazduha.

Kontakt

Nenad Grujić
Vođa referata, GENERALLAB (TESTO)
Tel: +381 11 655 68 55 lokal 227
Fax: +381 11 22 22 222
testo@super-lab.com