, , , , ,

Testo 425 anemometar

Testo 425 anemometar sa hot wire senzorom

Testo 425 je kompaktni anemometar sa hot-wire senzorom na telskopskoj sondi. To je precizan aparat, funkcionalan i jednostavan za korišćenje. Količina izmerenog protoka se direktno prikazuje na preglednom ekranu.

Karatkeristike:

merenje brzine strujanja vazduha,temperature i jačine protoka vazduha

merni opseg od 0 do 20 m/s

rezolucija: 0,01m/s

tačnost merenja: ±(0.03 m/s + 5% od mv)

opseg merenja temperature od – 20 do + 50°C, rezolucija 0,1°C

merenje se vrši specijalnom teleskopskom sondom maksimalne dužine 820 mm a Ø glave sonde je 7.5 mm

taster za zadržavanje očitanih vrednosti

automatsko isključivanje

X
Scroll to Top