Testo-470

Testo 470 tahometar

Kratak opis: Testo 470 merač broja obrtaja optički i mehanički

Opis proizvoda

Testo 470 je idealna kombinacija optičkog i mehaničkog merenja broja obrtaja. Sa optičkog na mehaničko merenje se prebacuje jednostavnim spajanjem adaptera, kupastog mernog vrha ili diska.

Komplet se nalazi u plastičnom mini koferu i sastoji se iz aparata testo 470, adaptera, mernog vrha, diska, reflektorskih tračica, baterija i kalibracionog protokola.