testo-500-1

TESTO 510 merač diferencijalnog pritiska

Kratak opis: Testo 510 je idealan aparat za merenje diferencijalnog pritiska u opsegu od 0 do 100 hPa, sa temperaturnom kompenzacijom, radi tačnog očitavanja.

Opis proizvoda

Testo 510 je idealan aparat za merenje diferencijalnog pritiska u opsegu od 0 do 100 hPa, sa temperaturnom kompenzacijom, radi tačnog očitavanja. Očitavanje može biti prikazano u paskalima preko celog opsega. Magneti na poleđini aparata oslobađaju ruke korisniku i daju mogućnost istovremenog podešavanja npr. gorionika. Strujanje je moguće meriti pomoću opcione Pitoove cevi.

Aparat se isporučuje sa zaštitnom navlakom, baterijama i kalibracionim protokolom.

Merni opseg:                                                      0 – 100 hPa

Tačnost:                                                             ± 0,03 hPa (0 do 0,30 hPa)

± 0,05 hPa (0,31 do 1,00 hPa)

±(0,1 hPa + 1,5 % mv) (1,01 do 100 hPa)

Pozitivni pritisak:                                                 500 mbar

Maksimalan statički pritisak:                               1,5 bar

Rezolucija:                                                          0,01 hPa

Radna temperatura:                                           0 do +50oC

Temperatura čuvanja:                                        -40 do +70oC

Jedinice:                                                             hPa, mbar, Pa, mmH2O, inH2O, inHg, mmHg,

psi, m/s, fpm

Klasa zaštite:                                                      IP40

Tip baterije:                                                        2 baterije tip  AAA

Trajanje baterije:                                                50 h (prosečno bez osvetljenja displeja)

Brzina merenja:                                                  0,5 s

Dimenzije, mm:                                                   119 x 46 x 25 (sa zaštitnim poklopcem)

Težina:                                                               90g (sa baterijama i zaštitnim poklopcem)