, , , , , , , , ,

Testo 511 barometar

Testo 511 ručni merač apsolutnog pritiska

Merač apsolutnog pritiska Testo 511 je praktičan instrument, malih dimenzija i jednostavan za korišćenje. Meri apsolutni pritisak sa tačnošću od ± 3 hPa (mbar) i idealan je za kompenzaciju apsolutnog pritiska u merenjima protoka. Ostali parametri merenja uključuju barometrijski vazdušni pritisak i nadmorsku visinu.

Uz aparat Testo 511 isporučuju se i zaštitna kapica, torbica za nošenje-čuvanje instrumenta, baterije i kalibracioni protokol proizvođača.

X
Scroll to Top