testo-608

TESTO 608 H1/H2 termohigrometri

Kratak opis: Testo 608 neprekidno meri vlažnost, temperaturu i tačku rose. Kondenzacija ne utiče na senzor za merenje vlažnosti.

Opis proizvoda

TESTO 608-H1/H2 su vrhunski termohigrometri odnosno aparati koji istovremeno mere temperaturu, relativnu vlažnost vazduha i tačku rose. Namenjeni su za neprekidno merenje ambijentalnih uslova – u laboratoriji, proizvodnoj hali, magacinu, kancelariji i na svakom drugom mestu na kome želite da pratite mikroklimatske uslove. Trenutno merenje, kao i minimalne i maksimalne vrednosti, očitavaju se na velikom i preglednom displeju. Aparat prikazuje i iskorišćenost baterije od 9V, čije je očekivano trajanje oko godinu dana. Testo 608-H2 osim šireg mernog opsega i veće tačnosti, nudi i alarm koji signalizira prekoračenje graničnih limita.