Testo-816-1

Testo 816-1 fonometar

Kratak opis: Testo 816-1 bukomer sa memorijom

Opis proizvoda

Testo 816-1 je profesionalni fonometar. To je instrument dizajniran za merenje nivoa buke na radnom mestu, javnim prostorijama, u industriji i proizvodnji. Omogućava snimanje podataka (do 31.000 zapisa) i njihovu kasniju analizu kroz namenski softver. Uređaj je u skladu sa IEC 61672-1 Klasa 2 i ANSI S1.4 Tip 2.

Kontakt

Nenad Grujić
Vođa referata, GENERALLAB (TESTO)
Tel: +381 11 655 68 55 lokal 227
Fax: +381 11 22 22 222
testo@super-lab.com