, , , , , , , , ,

TESTO DiSCmini

Sa instrumentom TESTO DiSCmini vrši se merenje koncentracije ultra-finih čestica (ultra-fine particles -UPF)…

Sa instrumentom TESTO DiSCmini vrši se merenje koncentracije ultra-finih čestica (ultra-fine particles -UPF) u sledećim aplikacijama:

  • Izloženost osoblja
  • Zaštita na radu
  • Kvalitet ambijentalnog vazduha
  • Kvalitet spoljnog vazduha (npr. u gradovima)

 

Prednosti instrumenta:

  • Merenje koncentracije čestica, prosečnog prečnika čestica i LDSA sa rezolucijom vremena od 1 sekunde
  • Rad bez dodatnih operativnih materijala kao što su tečnosti ili izvori radioaktivnog zračenja

 

Kontakt

Nenad Grujić
Vođa referata, GENERALLAB (TESTO)
Tel: +381 11 80 53 761 lokal 124
Fax: +381 11 22 22 222
testo@super-lab.com

X
Scroll to Top