TITAN-BIOTECH-Chromogenic-Listeria-Agar

TITAN BIOTECH Chromogenic Listeria Agar

Kratak opis: HROMOGENE PODLOGE su specijalne mikrobiološke podloge koje služe za jednostavnu i brzu detekciju mikroorganizama upotrebom različitih hromogenih substrata.

Opis proizvoda

HROMOGENE PODLOGE su specijalne mikrobiološke podloge koje služe za jednostavnu i brzu detekciju mikroorganizama upotrebom različitih hromogenih substrata.

TITAN BIOTECH Chromogenic Listeria Agar

Kataloški broj TM 004, za selektivnu identifikaciju i diferencijaciju Listeria monocytogenes.

Kontakt