TITAN-BIOTECH-Chromogenic-UTI-Agar

TITAN BIOTECH Chromogenic UTI Agar

Kratak opis: HROMOGENE PODLOGE su specijalne mikrobiološke podloge koje služe za jednostavnu i brzu detekciju mikroorganizama upotrebom različitih hromogenih substrata.

Opis proizvoda

HROMOGENE PODLOGE su specijalne mikrobiološke podloge koje služe za jednostavnu i brzu detekciju mikroorganizama upotrebom različitih hromogenih substrata.

TITAN BIOTECH Chromogenic UTI Agar, Modified

Kataloški broj TM 1639, za brojanje i diferencijaciju enteričnih patogena kod infekcija urinarnog trakta.

Kontakt