Turbotherm-TTs-4CAR

TURBOTHERM uređaj za digestiju cijanid TTs 4CAR Gerhardt

Opis proizvoda

Kompletan system za dekompoziciju uzoraka pri određivanju cijanida sa 4 x 800 m

Uređaj za digestiju sa infra-crvenim zagrevanjem TTs sa nadogradnjom za Cijanide i magnetnim mešalicama. TTs sa direktnim IC zagrevanjem brzo i efikasno zagreva uzorke. Sve površine uređaja su emajlirane i otporne na dejstvo kiselina.

Integrisan je mikroprocesorski kontroler  sa 2,4” kolor displejem. Kontroler ima kapacitet memorisanja 99 metoda sap o 40 koeaka. TTs zadovoljava sve zahteve upravljanja podacima za akreditovane laboratorije po ISO 17025. Poseduje funkcije logovanja operatera i dokumetovanje programa i analiza tako da su svi podaci sledljivi. Autometsko memorisanje parametara rada za do 30 analiza sa eksportovanjem podatala u LIMS preko USB porta.

Nadogradnja za CIJANIDE sa protokomerima gasa i podešavanjem protoka ta svako radon mesto, stalak sa 4 mesta i refluks kondenzatori. Svako mesto ima megnetnu mešalicu za mešanje uzoraka.

Kontakt

Srdjan Stepanović
Direktor sektora GENERALLAB
SUPERLAB
Milutina Milanovića 25
11070 Novi Beograd, Srbija
tel: + 381 655 6855
mob: +381 64 8720 105
sstepanovic@super-lab.com