UCT-ChloroFiltr

UCT ChloroFiltr

Kratak opis: Tradicionalna QuEChERS metoda koristi Graphitized Carbon Black (GCP) sorbent da ukloni hlorofil iz ekstrakta uzorka. Iako je Graphitized Carbon Black (GCP) veoma efikasan u uklanjanju hlorofila, takođe može ukloniti pesticide koji su predmet analize.

Opis proizvoda

Chloro Filtr

Tradicionalna QuEChERS metoda koristi Graphitized Carbon Black (GCP) sorbent da ukloni hlorofil iz ekstrakta uzorka. Iako je Graphitized Carbon Black (GCP) veoma efikasan u uklanjanju hlorofila, takođe može ukloniti pesticide koji su predmet analize. UCT je razvio jedinstveni sorbent ChloroFiltr kojim se uklanja hlorofil bez gubitaka pesticida koji su predmet analize. ChloroFiltr se koristi kao alternativa GCB sorbentu tokom dSPE prčišćavanja bez potrebe za modifikacijom metoda.

Kontakt