UL adapter134

Unapređeni UL adapter – Brookfield

Kratak opis: Unapređeni UL adapter
Unapteđeni UL adapter kit upotrebljavase sa Bookfield viskozimetrima ireometrima

Opis proizvoda

Unapređeni UL adapter
Unapteđeni UL adapter kit upotrebljavase sa Bookfield viskozimetrima ireometrima

Karakteristike
• Za merenje niskih vrednosti viskoziteta do 1 cP, zavisi od viskozimetra
• Kompatibilan sa Brookfield Viskozimetrima i Reometrima
• Mala zapremina uzorka 16 ml
• Cilindrična geometrija
• Jednostavno čišćenje
• Opcija magnetne montaže vretena

Isporuka

• Nosač adaptera
• Vreteno sa standardni navojem
• Steznik sa ručnim točkićem
• Termostatski nosač
• Posuda za uzorak
• Dno posude (pak. 6 komada)

Kontakt

Srđan Stepanović
Direktor sektora GENERALLAB

SUPERLAB
Milutina Milankovića 25
11070 Novi Beograd, Srbija
Tel/Fax: +381 11 655 68 55 lok.223
Mob: +381 (0) 64 8720 105
sstepanovic@super-lab.com
www.super-lab.com