, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Uređaj za destilaciju vodenom parom Vapodest VAP 200

Vapodest 200, uređaj za destilaciju vodenom parom za analize po Kjeldhal-u.

Uređaji za destilaciju vodenom parom VAPODEST, trenutno su najkompletniji i najsavremeniji uređaji na tržištu laboratorijskih aparata za određivanje Azota i proteina  metodom po Kjeldhal-u. 

Vapodest VAP 200 je bazni uređaj ove serije koji sa drugim Vapodest modelima deli napredne karakteristike poput: automatskog generatora vodene pare, integrisanog računara …

Uređaj poseduje funkcije: doziranja NaOH, programiranja intenziteta i trajanja destilacije. 

VAPODEST® je idealno rešenje i za određivanje; isparljivih kiselina, Sumpor dioksida, TVB-N, amonijka, formaldehida, fenola, alkohola, vicinalnih diketona, cijanida. 

VAPODEST® uređaji su izuzetno pouzdani uz prihvatljive troškove održavanja. Pumpe su hemijski otporne izuzetno precizne sa mogućnošću kalibracije. Pritisak pare moguće je podešavati između 10 i 100%. Jedinstvena funkcija “soft-start” omogućava kontrolisanu reakciju i miran početak destilacije.

Analitički rezultati dobijeni pomoću VAPODEST® -a ispunjavaju sve zahteve propisane zvaničnim međunerodnim standardima: EN/ISO, AOAC, EPA, ASTM, GAFTA.

Kontakt

Srđan Stepanović
VD Direktor Sektora Generallab
Tel/Fax: +381 11 65 56 855
Mob: +381 (0) 64 8720 106
sstepanovic@super-lab.com

X
Scroll to Top