, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

VO cool vakuum sušnica sa hlađenjem – Memmert

Vakuum sušnica sa hlađenjem VO cool- Memmert

Za nežno sušenje bakterija i starter kultura ili simulaciju interkontinentalnih letova. cirkulacijom vazduha. Ovo je poseban, prilagođeni uređaj napravljen od strane Memmertovog m360 tima.

Vakuum sušnica sa hlađenjem VO cool- Memmert

Za nežno sušenje bakterija i starter kultura ili simulaciju interkontinentalnih letova.

Ohlađena vakumska pećnica VOcool

Vakuumsko sušenje na niskoj temperaturi omogućava farmaceutskim ili prehrambenim laboratorijama da nežno osuše bakterije i starter kulture u ohlađenoj vakuum pećnici VOcool. Štaviše, mogu se simulirati programski kontrolisani scenariji skladištenja i transporta, za određivanje ponašanja aktivnih sastojaka ili zapremina pri različitim uslovima pritiska i temperature.

Temperaturni opseg od +5 do +90 ℃

2 veličine modela (29 i 49 litara zapremine)

1 varijanta modela: TwinDISPLAY

Više informacija na Vakuum sušnica sa hlađenjem VO cool

Kontakt

Msc. phy. chem.
Danijela Riđić
VD Šef SCIENCELAB

SUPERLAB
Milutina Milankovica 25
11070 Novi Beograd
Srbija

Tel/Fax: +381 11 655 68 55,lok 263
Mob: +381 (0) 64 8720 185

dridjic@super-lab.com
superlab@super-lab.com
www.super-lab.com

X
Scroll to Top