ANALYTICALAB u svom prodajnom programu ima najdelikatniju opremu koja se koristi u laboratorijama svih vrsta. Počev od tankoslojne, tečne i gasne hromatografije preko atomske i infracrvene spektroskopije sve do specijalizovanih instrumenata za procesnu analitičku tehniku… Pored instrumenata, u ponudi su i svi pomoćni laboratorijski aparati neophodni u procesu pripreme uzorka i prilagođavanju ispitivanog materijala za analizu ciljanom tehnikom.

Glavni partner ovog sektora je kompanija Perkin Elmer koja je vodeća u svetu nauke a čija istorija počinje od 30-ih godina prošlog veka. Duga i uspešna tradicija u naučnom napretku, operativna izvrsnost i kontinuirano širenje, osnova je ka cilju – zdravijoj životnoj okolini. Performanse uz tačnost, preciznost i fleksibilnost Perkin Elmer instrumenata omogućavaju njihovu upotrebu u analizi i obezbeđenju kvaliteta hrane, ispitivanju kontaminacije pijaćih voda, detekciji nečistoća u farmaceutskoj i petrohemijskoj industriji, ali i u svim drugim laboratorijama ispunjavajući izazove različitih aplikacija.

Pored ovoga, ANALYTICALAB nudi kompletan program potrošnog materijala za pomenute tehnike; GC i HPLC kolone, SPE kolonice za ekstrakciju, septe, ferule, vijale, krimpere, špriceve, filtere, injektore, ventile, i to od originalnih proizvođača, bez obzira na brend instrumenta.Da bi vaša laboratorija bila sertifikovana ona mora da ima sertifikovane referentne supstance, sertifikovane referentne matriks materijale, rastvore i materijale za potvrđivanje fizičkih merenja vaše laboratorije (talasne dužine, provodljivosti, propustljivosti…) Kiseline za AAS i ICP i rastvarači visoke čistoće za GC, GC-MS, HPLC, UPLC, LC-MS, NMR i IR, standardna su ponuda ovog sektora.

Sve analitičke laboratorije koje imaju ili žele da imaju akreditaciju po ISO 17025 treba da svojim proverama sistema kvaliteta dodaju i učešće u međulaboratorijskim ispitivanjima – PT programu (Proficiency testing) i nezavisnom verifikacijom potvrde sebi i drugima svoju kompetentnost i izvrsnost. ANALYTICALAB je provajder ispitivanja koja sprovodi britanski LGC (Laboratory of the Government Chemist).

Na kraju, ANALYTICALAB vam može omogućiti i uvođenje najboljeg laboratorijskog informacionog sistema na svetu, LIMS-a.

X
Scroll to Top