FOODLAB je sektor sa najdužom tradicijom u SUPERLAB-u. Zbog toga je FOODLAB u mogućnosti da ponudi najsavremeniju laboratorijsku opremu za kompletna hemijska i mikrobiološka ispitivanja prehrambenih proizvoda, pića i osvežavajućih napitaka u najširem smislu..

FOODLAB je specijalizovao svoju ponudu za mlekarsku, mesnu, žito-mlinsku i konditorsku industriju, proizvodnju alkoholnih i bezalkoholnih pića, mineralne i flaširane (stone) vode ali i kompletnu opremu za ispitivanje vode za piće, tehničkih i otpadnih voda.

Pored laboratorijuma, FOODLAB širi svoju ponudu na ingredijencije za proizvodnju hranekao što su stabilizatori, emulgatori, starter kulture…


 

FoodInfo 26/2019
FoodInfo 25/2019
TOP MESO 2019
TOP MLEKO 2019
TOP VINO 2019
TOP ŽITOMLINSKA 2019