FOODLAB je sektor sa najdužom tradicijom u SUPERLAB-u. Zbog toga je FOODLAB u mogućnosti da ponudi najsavremeniju laboratorijsku opremu za kompletna hemijska i mikrobiološka ispitivanja prehrambenih proizvoda, pića i osvežavajućih napitaka u najširem smislu..

FOODLAB je specijalizovao svoju ponudu za mlekarsku, mesnu, žito-mlinsku i konditorsku industriju, proizvodnju alkoholnih i bezalkoholnih pića, mineralne i flaširane (stone) vode ali i kompletnu opremu za ispitivanje vode za piće, tehničkih i otpadnih voda.

Rudolph Research Analytical
Automatizacija
Rudolph Research Analytical
AlcoTest®RI
Rudolph Research Analytical
VeriLinkRx®
Rudolph Research Analytical
Merači gustine
Model DDM 2910
Rudolph Research Analytical
Refraktometri
Model J457
Rudolph Research Analytical
Polarimetri
Rudolph Research Analytical
Saharimetri
Model Autopol IV
Perkin Elmer
LactoScope FT-B
Advanced Instruments
Cryoscope 4250
Charm ATP Test
Charm EZ
Perten
AM 5200
Perten
NIR 9500
Perten
DA 7250
Perten
IM8800
FoodInfo 27/2020
food-info-oktobar-2020
TOP MESO 2021
TOP MLEKO 2021
TOP VINO 2020
TOP ŽITOMLINSKA 2021
TOP KONDITORI 2020