Hematologija i hemostaza – automatski hematološki brojači malog, srednjeg i velikog kapaciteta sa 3 i 5 part diff, roleri za krvne slike, jednokanalni i višekanalni koagulometri, originalni hematološki reagensi…

Biohemija – biohemijski analizatori malog, srednjeg i velikog kapaciteta, elektrolit i gasni analizatori, sistemi za praćenje tumor markera i hormona, aparati za određivanje slobodnih radikala….

Transfuzija: stolice za davaoce, istiskivači plazme, hemoglobinometri, vage mešalice, sileri, frižideri i zamrzivači, centrifuge, agitatori i inkubatori za trombocite, aparati za otapanje plazme….

Patologija: kompletan potrošni materijal ( predmetna i pokrovna stakla, posude za bojenje, boje za patologiju, …), kao i oprema za skladištenje uzoraka i oprema za obdukcione sale ( obdukcioni setovi, autopsijska testera, obdukcioni stolovi…)