NIHON KOHDEN

Japanska kompanija-sinonim za tačnost i preciznost, svetski lider u oblasti medicinske dijagnostike. U našoj ponudi su hematološki analizatori najnovije serije:

3-DIFF analizatori

Hematološki brojači sa i bez “cap piercer-a”. Određuju 23 parametra, jedinstvenom “Dyna Helix Flow “ tehnologijom. Brzina rada je 60 uzoraka na sat, a zapemina uzorka je samo 20µL. Svojim dimenzijama ne zauzima previše prostora u laboratoriji, lak je za rukovanje sa „touch screen-om“ u boji i praktično neograničenom memorijom rezultata pacijenata. Dostupan je i u verziji softvera na lokalnom jeziku i dolazi u kompletu sa bar kod čitačem

NOVO !

MEK-1303K Celltac Alpha+

  • JEDINSTVEN APARAT U SVETU- KRVNA SLIKA+ CRP+HbA1C!
  • REZULTATI ZA 3,5 MINUTA!
  • 26 parametara!
  • U kompletu sa bar kod čitačem !

Video link na:
https://eu.nihonkohden.com/en/products/invitrodiagnostics/3-part-diff/celltac-mek-1303.html

MEK-1303K

MEK-1301/1302 ( Celltac Alpha)

Hematološki brojači sa i bez “cap piercer-a”. Određuju 23 parametra, jedinstvenom “Dyna Helix Flow “ tehnologijom. Brzina rada je 60 uzoraka na sat, a zapemina uzorka je samo 20µL. Svojim dimenzijama ne zauzima previše prostora u laboratoriji, lak je za rukovanje sa „touch screen-om“ u boji i praktično neograničenom memorijom rezultata pacijenata. Dostupan je i u verziji softvera na lokalnom jeziku i dolazi u kompletu sa bar kod čitačem.

Više na:
https://eu.nihonkohden.com/en/products/invitrodiagnostics/invitrodiagnostics/automatedbloodcellcounters/celltac-alpha-mek-10311302.html

1301-1302-1

MEK-1305 ( Celltac Alpha +)

Jedinstveni aparat koji iz jednog uzorka određuje KKS+ESR i to u roku od samo dva minuta! Za određivanje ESR je primenjena najsavremenija CiRHEX tehnologija. MEK-1305 određuje 31 parametar, uz veličinu uzorka od 20, odnosno 80 µL ( ako se radi i ESR). Dostupan je sa softverom na lokalnom jeziku i dolazi sa bar kod čitačem.

Više na:
https://eu.nihonkohden.com/en/products/invitrodiagnostics/invitrodiagnostics/automatedbloodcellcounters/celltac-%CE%B1-mek-1035.html

1305

MEK-1303 ( Celltac Alpha Plus)

Još jedan jedinstveni aparat ,koji iz jednog uzorka određuje KKS+CRP+HbA1c ! Određuje ukupno 26 parametara , brzine rada 60 uzoraka na sat ( ako se radi samo KKS), odnosno nekih 3,5 minuta za CRP i 4,5 minuta za HbA1c. Zapremina uzorka je 20µL ( ako se radi samo KKS), odnosno 26µL ( KKS+ESR), a samo 10µL za HbA1c ! Aparat može raditi u otvorenom i zatvorenom modu i dolazi u kompletu sa bar kod čitačem.

Više na:
https://www.nihonkohden.co.jp/iryo/products/hematology/mek_crp/mek1303.html

1303

5-DIFF analizatori

MEK-7300 ( Celltac Es)

Hematološki brojač , 5 part diff, za pojedinačne uzorke. Uvek dolazi u varijanti sa „ cap piercer-om“. Određuje 25 parametara ( WBC, RBC, PLT, HGB,HCT,MCV,MCH,MCHC,PDW,PCT,LY%,LY#,MO%,MO#, EO%, EO#,BA%,BA#,NE%,NE#,IG%,IG#MPV,RDW-CV,RDW-SD), brzinom od 60 uzoraka na sat. Poseduje veliki pregledni „ touch screen“ u boji i praktično neograničenom memorijom rezultata pacijenata. Dostupan je i u verziji softvera na lokalnom jeziku.

Više na:
https://eu.nihonkohden.com/en/products/invitrodiagnostics/invitrodiagnostics/automatedbloodcellcounters/celltec_es-mek7300k.html

MEK-9100 ( Celltac G)

Hematološki brojač, 5 part diff, sa autosemplerom, kapaciteta 70 uzoraka, uz poseban deo za STAT uzorke. Mogućnost određivanja 33 parametra (WBC, RBC, PLT, HGB,HCT,MCV,MCH,MCHC,PDW,PCT,LY%,LY#,MO%,MO#, EO%, EO#,BA%,BA#,NE%,NE#,IG%,IG#,MPV,RDW-CV,RDW-SD, PDW,P-LCR, P-LCC, Mentzer index, RDWI, Band%, Band#, Seg%,Seg#). Brzina rada je 90 uzoraka na sat, a kapacitet memorije 10000 rezutata . Poseduje „ touch screen „ , na kome se ,pored rezultata ispisuju i histogrami, skaterogrami i kontrolne karte.

Više na:
https://eu.nihonkohden.com/en/products/invitrodiagnostics/invitrodiagnostics/automatedbloodcellcounters/celltec_g-mek9100k.html

MEK-9200 ( Celltac G+)

najnoviji hematološki brojač koji pored 5 diff KKS broji i retikulocite. Ukupno je moguće odrediti 31 parametar ( uz 8 istraživačkih parametara), dok je brzina rada 90 ( samo 5 diff KKS), odnosno 55 uzoraka na sat ( KKS+retikulociti). Veličina uzorka je samo 47µL ,dok aparat dolazi uz bar kod čitač.

Više na:
https://www.nihonkohden.co.jp/iryo/products/hematology/01_mek/mek9200.html

9200-1
X
Scroll to Top