HEMATOLOŠKI BROJAČI I REAGENSI

 

NIHON KOHDEN

Japanska kompanija-sinonim za tačnost i preciznost, svetski lider u oblasti medicinske dijagnostike.Iz naše ponude izdvajamo:

 

MEK-6500/6510 (Celltac α)

Hematološki brojač, 3 part diff,  u varijanti sa i bez „ cap piercer-a“. Određuje 19 parametara ( WBC, RBC, PLT, HGB,HCT,MCV,MCH,MCHC,PDW,PCT,LY%,LY#,MO%,MO#,GR%, GR#,MPV,RDW-CV,RDW-SD), brzinom 60 uzoraka na sat. Svojim dimenzijama ne zauzima previše prostora u laboratoriji, lak je za rukovanje sa „touch screen-om“ u boji i praktično neograničenom memorijom rezultata pacijenata. Dostupan je i u verziji softvera na lokalnom jeziku.

Više na:
https://eu.nihonkohden.com/en/products/invitrodiagnostics/invitrodiagnostics/automatedbloodcellcounters/celltec_alpha-mek6500k.html

MEK-7300 ( Celltac Es)

Hematološki brojač , 5 part diff, za pojedinačne uzorke. Uvek dolazi u varijanti sa „ cap piercer-om“. Određuje 25 parametara (  WBC, RBC, PLT, HGB,HCT,MCV,MCH,MCHC,PDW,PCT,LY%,LY#,MO%,MO#, EO%, EO#,BA%,BA#,NE%,NE#,IG%,IG#MPV,RDW-CV,RDW-SD), brzinom od 60 uzoraka na sat. Poseduje veliki pregledni „ touch screen“ u boji i praktično neograničenom memorijom rezultata pacijenata. Dostupan je i u verziji softvera na lokalnom jeziku.

Više na:
https://eu.nihonkohden.com/en/products/invitrodiagnostics/invitrodiagnostics/automatedbloodcellcounters/celltec_es-mek7300k.html

MEK-9100 ( Celltac G)

Hematološki brojač, 5 part diff, sa autosemplerom, kapaciteta 70 uzoraka, uz poseban deo za STAT uzorke.  Mogućnost određivanja 33 parametra (WBC, RBC, PLT, HGB,HCT,MCV,MCH,MCHC,PDW,PCT,LY%,LY#,MO%,MO#, EO%, EO#,BA%,BA#,NE%,NE#,IG%,IG#,MPV,RDW-CV,RDW-SD, PDW,P-LCR, P-LCC, Mentzer index, RDWI, Band%, Band#, Seg%,Seg#). Brzina rada je 90 uzoraka na sat, a kapacitet memorije 10000 rezutata . Poseduje „ touch screen „ , na kome se ,pored rezultata ispisuju i histogrami, skaterogrami i kontrolne karte.

Više na:
https://eu.nihonkohden.com/en/products/invitrodiagnostics/invitrodiagnostics/automatedbloodcellcounters/celltec_g-mek9100k.html