BIOHEMIJSKI ANALIZATORI I REAGENSI

Spinreact – kompanija iz Španije koja nudi analizatore kapaciteta od 120 do 800 analiza na sat
uz široku paletu reagenasa (opšta biohemija, elektroliti, specifični proteini, kompletna turbidimetrija)

Spin120

Automatski analizator namenjen malim laboratorijama
brzine 100 analiza na sat. Aparat troši veoma malu količinu vode
do 2,5 l/h. Koristi kivete za jednokratnu upotrebu
čime se izbegava uticaj cary overa na rezultate.
Aparat ima 8 pozicija za uzorke i 28 za reagense.
Postoji veliki broj aplikacija
kako za osnovne biohemijske analize,
tako i za turbidimetrijske testove koji zahtevaju kalibraciju u više tačaka…

Spin200

Automatski analizator namenjen laboratorijama
manjeg do srednjeg kapacitetabrzine 200 analiza na sat
(330 sa ISE modulom).
Aparat troši do 10 litara vode na sat. Otpad koji se stvara tokom rada
deli u visokokoncentrovani (8% od ukupne stvorene količine otpada)
i niskokoncentrovani otpad koji čini uglavnom voda.
Aparat poseduje 40 pozicija za uzorke i 40 pozicija za reagense.
Postoji veliki broj aplikacija kako za osnovne biohemijske analize,
tako i za turbidimetrijske testove koji zahtevaju kalibraciju u više tačaka…

Spin640plus

Automatski analizator namenjen laboratorijama većeg kapaciteta
brzine 400 analiza na sat (640 sa ISE modulom).
Aparat troši 20 litara vode na sat.
Aparat ima 90 pozicija za uzorke i 80 pozicija za reagense,
dve nezavisne igle  za reagense i jedna  za uzorke.

Spin800

Automatski analizator namenjen laboratorijama velikog kapaciteta brzine 800 analiza na sat (1200 sa ISE modulom). Aparat poseduje 140 pozicija za uzorke i 120 za reagense. Veoma je lak za održavanje, poseduje nezavisne miksere za reagense i uzorke, dva nivoa ispiranja čime se značajno smanjuje mogućnost kontaminacije, kao i veoma inteligentan sistem za clot detekciju.

Spinreact reagensi postoje u više formi. Mogu se isporučivati u pakovanjima koja su namenjena različitim vrstama aparata, a postoji i opcija easy feet reagenasa gde se reagensi nalaze u primarnim reagens bocama koje se pozicioniraju u nosač reagens boca čime se obezbeđuje duža stabilnost i kvalitet. Pored osnovnih reagenasa za biohemiju u našoj ponudi možete naći sledeće reagense:

 • Kisela fosfataza
 • Cink
 • Bakar
 • G-6-PDH
 • Lipoprotein a
 • Cistatin C
 • ACE reagens
 • C3 komplement
 • C4 komplement
 • Transferin
 • Feritin
 • Homocistein
 • Apolipoprotein A
 • Apolipoprotein B
 • Amonijak
 • Laktate