High-Speed Multi Plate Shaker MPS-1 može da se koristi u praktično bilo kojoj primeni obezbeđujući podesivo mešanje reagensa u univerzalnom držaču platforme za Deepwell ploče i Microtest ploče, dodatne platforme za PCR ploče od 200 ml, kao i za epruvete zapremine od 0,2 do 2 ml. MPS-1 takođe ima glavu za vorteksiranje jedne epruvete bilo koje zapremine do 50 ml. Šejker se može koristiti u hladnim prostorijama ili inkubatorima, radeći na temperaturi okoline od +4°C do +40°C.

Vorteksi V-1 plus, V-32 i MSV-3500 su idealni instrumenti intezivnom mešanju bakterijskih i kvasnih ćelija, ispiranju ćelijskih medijuma i ekstrakciji metabolite i enzima iz ćelija i ćelijskih kultura.

Mini-centrifuge/Vorteksi BIOSAN su specijalno dizajnirani za istraživanja u genetskom inženjeringu (za PCR-dijagnostičke eksperimente). Jedinice se mogu koristiti u mikrobiološkim, biohemijskim, kliničkim laboratorijama i industrijskim biotehnološkim laboratorijama. Combi–Spin omogućava istovremeno mešanje i separaciju uzoraka, korišćenjem modula za centrifugu i mešanje, koji se nalaze na zajedničkom spin–modulu.

Microspin 12 Mini-centrifuga velike brzine je kompaktna stona centrifuga dizajnirana za biomedicinske laboratorije. Koristi se za ekstrakciju RNK/DNK uzoraka, sedimentaciju bioloških komponenti, biohemijske i hemijske analize mikrouzoraka.

LMC-4200R je laboratorijska stona centrifuga sa hlađenjem koja obezbeđuje kontrolu temperature biomaterijala tokom centrifugiranja. Kontrola temperature takozvani je zlatni standard za enzimologe i ćelijske biologe jer obezbeđuje uslove neophodne za ponovljivost faze pripreme uzorka. Odsustvo kontrole temperature u ovoj fazi može dovesti do nepredvidivih rezultata.

Moderna stona centrifuga niske brzine LMC-3000 dizajnirana je za rad sa mikrotest pločama i centrifugalnim epruvetama do 50 ml. Ovi uređaji se široko koriste u laboratorijama biomedicinskog profila.

Immuno Plate Thermo-Šejkeri BIOSAN su dizajnirani za mućkanje i termostatiranje 2-4 standardne mikro-test ploče sa 96 bunara. Multisistemski princip, korišćen u dizajnu Thermo-Shaker-a, omogućava rad sa 3 nezavisna uređaja (inkubator, šejker za mikro-test ploče i termo-šejker) Termo-šejker PST-60HL i PST-60HL-4 obezbeđuju zagrevanje do 60°C, što je dovoljno za sprovođenje ELISA testova, a PST-100HL ima sposobnost da stabilizuje temperaturu do 100°C i specijalno je dizajniran za reakcije hibridizacije. Uz pomoć funkcije kalibracije temperature korisnik može da kalibriše jedinicu pribl. ±6% izabrane temperature za kompenzaciju razlika u termičkom ponašanju ploča različitih proizvođača.

Тermo-vibracioni šejker TS-100C predstavlja idealan instrument za mešanje uzoraka pod striktno regulisanim temperaturnim uslovima. Mod grejanja do +100°C, hlađenja do 15°C ispod sobne temperature i mod mešanja se mogu koristiti simultano i nezavisno zato što je jedinica dizajnirana tako da implementira tri proizvoda u jednom – vibracioni blok, termostat i termo-vibracioni blok. TS-100C se koristi za pripremu uzoraka u DNK analizama, ekstrakciju proteina, polisaharida, lipida i drugih komponenti ćelije. TS-100C je aplikativan prilikom DNK analiza za DNK ekstrakciju i konsekventno pripremanje DNK preparata, prilikom biohemijskih studija raznih enzimskih reakcija i procesa, kao i prilikom ekstrakcije metabolita iz ćelijskog materijala. Na raspolaganju je pet blokova za grejanje i hlađenje, uključujući blok sa plastičnim poklopcem za PCR ploče. Svi blokovi su međusobno zamenljivi i mogu se lako instalirati na Thermo-Shaker. Uz pomoć funkcije kalibracije temperature korisnik može da kalibriše jedinicu pribl. ±6% izabrane temperature da bi se kompenzovale razlike u termičkom ponašanju mikrotuba različitih proizvođača.

TS-DW Thermo-Shaker je dizajniran za mućkanje i inkubaciju DEEPWELL ploča. Multisistemski princip, korišćen u dizajnu Thermo-Shaker-a, omogućava rad sa 3 nezavisna uređaja: Inkubator, Plate Shaker i Thermo-Shaker. TS-DW obezbeđuje odličnu ujednačenost temperature po celoj ploči zahvaljujući patentiranom dvostranom grejanju bloka i poklopca, konturnom grejanju bloka i neposrednoj blizini grejnih elemenata do zidova ploče.

ES-20, ES-20/60, ES-20/80 i ES-20/80C šejkeri-inkubatori za biotehnološke i farmaceutske laboratorije su oprema profesionalne kategorije. Tipične primene uključuju kultivaciju mikrobnih i ćelijskih kultura, ekspresiju proteina, studije rastvorljivosti, opšte mešanje, kao i druge različite primene u oblastima biologije i hemije..

Veliki izbor zamenljivih platformi omogućava upotrebu za uzgajanje ćelijskih kultura u bocama i drugom laboratorijskom staklenom posuđu, ekstrakciju uzoraka tkiva na fiziološkim temperaturama i druge procese pripreme uzoraka.

S-Bt Smart Biotherm je kompaktni CO2 inkubator dizajniran za rad u oblastima ćelijske biologije (operacije sa kulturama i tkivima životinjskih ćelija), molekularne biologije (analiza DNK/RNA reakcije, reakcije hibridizacije), biotehnologije (sinteza ciljnih proteina i drugi molekuli), imunologija (sinteza antitela i drugih proteina imunog sistema). Jedinica obezbeđuje šestostrano grejanje: grejni elementi se nalaze na zidovima i na vratima, čime se obezbeđuje odlična ravnomerna raspodela temperature, bez obzira na spoljašnje faktore, kao što su temperatura okoline i pozicioniranje uređaja. Ugrađeni infracrveni CO2-senzor omogućava preciznu kontrolu nivoa CO2. Senzor čini merenje neosetljivim na promene temperature i vlažnosti unutar inkubatora. Komora je napravljena od nerđajućeg čelika sa izglađenim šavovima kako bi se minimizirala kontaminacija i olakšalo čišćenje. S-Bt je opremljen UV sistemom recirkulacije vazduha – 1 UV lampa i ventilator su montirani iza zadnjeg zida, obezbeđujući dekontaminaciju radne zapremine. Pogodan pristupni port je ugrađen u zid inkubatora za lak izlaz žičanih senzora ili uređaja instaliranih unutra. Pristupni otvor se zagreva nezavisno kako bi se sprečilo stvaranje kondenzata. Jedinica je opremljena sistemima za praćenje grešaka i alarmnim sistemima, koji značajno smanjuju potencijalne rizike tokom rada. Jedinica je opremljena sistemom „crne kutije“ koji beleži temperaturu, vlažnost i nivoe CO2, kao i statuse otvaranja vrata, UV lampe, ventilatora i grešaka, u unutrašnju memoriju.

Denzitometri DEN-1 i DEN-1B su dizajnirani za merenje zamućenosti ćelijske suspenzije u opsegu od 0,0–6,0 McFarland jedinica (0 – 180 × 107 ćelija/ml) i koriste se za merenje koncentracije ćelija (bakterijskih, ćelija kvasca) tokom proces fermentacije, određivanje osetljivosti mikroorganizama na antibiotike, identifikacija mikroorganizama pomoću različitih test-sistema, za merenje apsorpcije na određenoj talasnoj dužini, kao i za kvantitativnu procenu koncentracije rastvora boje, apsorbujući zeleno svetlo. Princip rada se zasniva na merenju optičke gustine sa digitalnom prezentacijom rezultata u McFarland jedinicama.

DEN-600 je kompaktan, prenosiv fotometar sa punjivim baterijama. Sastoji se od optičkog sistema talasne dužine 600 nm, koji omogućava primenu: 1) OD600 metode kojom se procenjuje ukupan broj ćelija, 2) MekFarlandove (McF) metode merenja zamućenosti, 3) Bradfordove metode analize proteina za merenje koncentracije proteina. Uređaj služi kao jeftina alternativa spektrofotometru, koji se obično koristi za ove aplikacije. USB konekcija i DEN softver omogućavaju prenos podataka, obradu i proračun podataka, kalibraciju softvera za metodu Bradfordovog proteinskog testa ili prilagođenu kalibraciju za posebno primenljivu posudu i prilagođene standarde zamućenja.

Fotometar za mikroploče HiPo MPP-96 je kompaktni stoni uređaj za merenje rezultata ELISA i mikrobioloških studija u mikropločama sa 96 bunara. Fotometar se kontroliše i šalje podatke preko računara. Uređaj se isporučuje sa specijalizovanim softverom QuantAssay. Fotometar za mikroploče HiPo MPP-96 je kompatibilan sa IDEXX xChekPlus™ softverom, sa mnogo korisnih funkcija:

 • ELISA testovi bilo koje složenosti mogu se izvršiti preko robusnog uređivača testova uz pomoć Assay Wizzard-a
 • Kvantitativni test uključuje do 20 standarda
 • Testovi avidnosti/afiniteta
 • Multipleksni testovi sa do 7 testova na jednoj ploči
 • Kvalitativni test uključuje do 11 kontrola
 • Funkcija BestFit za izbor najbolje kalibracione krive
 • Korisničko sučelje: dobijte rezultate u 3 klika
 • Sačuvajte, učitajte i izvezite rezultate
 • Kreira vizuelne izveštaje

Inteliwasher 3D-IW8 serija aparata je dizajnirana za pranje različitih tipova standardnih mikrotitarskih ploča sa 96 bunara, mikrostripova kao i mikronizova na FastFRAME-u (pravougaonog oblika). Pogodan je za pranje bunara različitih oblika dna: ravnih, U-oblika i V-oblika. Jedinica je potpuno programabilna i obezbeđuje višestepeno sazrevanje rastvora, aspiraciju (aspiracija, kombinacija aspiracije/doziranja tečnosti i namakanja, kao i ciklus namakanja tokom određenog vremenskog perioda). Sistem doziranja tečnosti za svaki kanal posebno. Jedinica obezbeđuje:

 • Režim pranja
 • Režim ispiranja
 • Režim mešanja
 • Aspiraciju u jednoj ili dve tačke, kao cirkularnu aspiraciju
 • Mogućnost dodatnog mešanja rastvora u vremenskom razmaku između dva radna ciklusa
 • Mogućnost korišćenja mikrotest ploča različitih proizvođača/li>
 • Mogućnost korisnički definisanih programa sa podesivim parametrima

Kompaktni i laki za upotrebu, termostati suvog bloka iz serije TDB (grejanje) i CH (grejanje i hlađenje) su dizajnirani za duge procese inkubacije na različitim temperaturama. Univerzalni aluminijumski blok može da primi 3 najpopularnije vrste mikroepruveta. Istovremena indikacija podešene i stvarne temperature i vremena.

Vodeno kupatilo WB-4MS je dizajnirano za hemijska, farmaceutska, medicinska i biološka laboratorijska istraživanja. WB-4MS obezbeđuje povećanu stabilizaciju temperature (do 0,1°C) zahvaljujući ugrađenoj magnetnoj mešalici (regulisana brzina 250–1000 o/min). Lako podešavanje, preciznost održavanja visoke temperature, kompaktna veličina i atraktivan moderan dizajn čine ovo vodeno kupatilo široko rasprostranjenim. Istovremeno se mogu instalirati do 2 nosača za epruvete.

Rokeri-šejkeri MR-1 i MR-12 obezbeđuju meko i intenzivno mešanje rastvora ili hranljivih materija u posudama ili plastičnim kesama postavljenim na platformu. Podesiva brzina i ugao nagiba platforme omogućavaju podešavanje parametara za optimalan prenos i mešanje rastvora. Uređaji su idealni za odbojavanje gela nakon elektroforeze i homogenizacije medijuma za bioekstrakciju. Optimalno je za hibridizaciju biomolekula na trakama i za postupke bojenja/odbojavanja. Kada se instalira unutar bioinkubatora, idealan je za uzgoj ćelija i ćelijskih kultura u plastičnim reaktorskim kesama za jednokratnu upotrebu.

“Sunflower” 3D Mini–Shaker i programabilni mini-šejker Multi Bio 3D obezbeđuju podesivu trodimenzionalnu glatku rotaciju platforme i dizajnirani su za mešanje uzoraka krvi, za bojenje i odbojavanje u mini gelu, pranje uzoraka, reakcije hibridizacije u blotovima. Dizajnirani za različite primene, obezbeđuju reakcije hibridizacije, rast ćelija, pranje gela, meku ekstrakciju i homogenizaciju bioloških komponenti u rastvorima. Multi Bio 3D omogućava realizaciju nekoliko vrsta pokreta u jednom modulu. Ova opcija Biosan instrumenata suštinski proširuje mogućnosti i povećava efikasnost pripreme uzoraka za ispitivanje, kao i odabir vrste mešanja prema individualnim zahtevima.

Šejkeri PSU-10i i PSU-20i obezbeđuju tri tipa kretanja: orbitalno, recipročno i vibrirajuće, koje se mogu izvoditi odvojeno, u paru i uzastopno u ponovljenim ciklusima. Šejkeri su dizajnirani za primenu kako u malim specijalizovanim laboratorijama tako i u velikim multidisciplinarnim laboratorijama. Oni su idealni instrumenti za laboratorije koje sprovode istraživanja u biofarmaceutici i biomedicini. Šejker se može koristiti u hladnim prostorijama ili inkubatorima, radeći na temperaturi okoline od +4°C do +40°C.

Mini-rotatori Bio RS-24, Multi Bio RS-24 i Multi RS-60 obezbeđuju vertikalnu rotaciju platforme. Rotator je idealan instrument za sprečavanje koagulacije krvi u epruvetama, i za obavljanje procedura ekstrakcije bioloških komponenti. Uređaji su jednostavni za rukovanje; dizajniran je kao jeftino rešenje. Programabilni rotator Multi RS-60 izvodi nekoliko tipova pokreta u jednom modulu. Mikroprocesorsko upravljanje omogućava ne samo vertikalnu rotaciju (1) platforme, već i recipročnu rotaciju (2) kao i vibraciju (3). Ova tri tipa pokreta mogu se izvoditi odvojeno, u paru i u ciklusima, periodično ponavljajući sekvencu od tri tipa pokreta. Svi rotatori se mogu koristiti u rashladnim prostorijama ili inkubatorima, koji rade na temperaturi okoline od +4°C do +40°C.

PCR kabineti sa UV-lampom i UV-recirkulatorom su dizajnirani za operacije sa DNK uzorcima. Kutija za UV čišćenje pruža zaštitu od kontaminacije. UVC/T-M-AR je stolni tip, napravljen od metalnog okvira, staklenih zidova, radne površine od nerđajućeg čelika. Opremljen je otvorenom UV lampom ugrađenom u gornji poklopac i UV-recirkulatorom. UV-zračenje iz otvorenih lampi dezinfikuje radnu površinu i deaktivira fragmente DNK/RNK tokom 15-30 minuta izlaganja. Digitalni tajmer kontroliše trajanje direktnog UV zračenja. Lampa za dnevno svetlo obezbeđuje pravilno osvetljenje radne površine. Kutije za UV čistače su opremljene protočnim baktericidnim UV čistačem-recirkulacijom AR, koji obezbeđuje stalnu dekontaminaciju unutar kutije tokom rada. Preporučuju se za operacije sa DNK/RNA amplikonima.

BIOSAN Princip rada UV-recirkulatora vazduha zasnovan je na konstantnoj, prinudnoj cirkulaciji vazduha kroz komoru recirkulatora u neposrednoj blizini UV lampe. UV recirkulatori vazduha su idealni za dezinfekciju vazduha u bolnicama (posebno u ambulantama, operacionim salama, urgentnim sobama, porođajnim salama, itd.), vrtićima, istraživačkim laboratorijama, veterinarskim klinikama. Recirkulatori su efikasni protiv uobičajenih bolesti koje se prenose vazduhom tako što dezinfikuju vazduh i efikasno uništavaju uzročnike bolesti (viruse, mikroorganizme) UV zračenjem.

BIOSAN Magnetne mešalice su idealni laboratorijski instrumenti za PH-merenje, ekstrakciju i dijalizu sa malim količinama supstanci. Jaki magneti čvrsto drže pogonjeni magnetni element u magnetnoj spojnici. Mešanje se vrši bez neželjenog zagrevanja i buke. Intelli-Stirrer MSH-300i je magnetna mešalica nove generacije. Kućišta mešalica su izrađena od metala farbanog praškastim emajlom hemijski otpornim na kiseline i alkalije. Mešalice su opremljene odvojivim postoljem za držanje različitih senzorskih elemenata (temperatura, pH i drugi) unutar tečnosti koja se meša. Jedinice su opremljene zaštitom od pregrevanja koja omogućava automatsko isključivanje uređaja kada dođe do pregrevanja za zadatu temperaturnu razliku. Magnetne mešalice sa zagrevanjem mogu se koristiti za laboratorijske operacije kao što su organska sinteza, ekstrakcija, analiza naftnih proizvoda, pH-merenja, dijaliza, suspendovanje tla, priprema puferskih rastvora itd..