High-Speed Multi Plate Shaker MPS-1 može da se koristi u praktično bilo kojoj primeni obezbeđujući podesivo mešanje reagensa u univerzalnom držaču platforme za Deepwell ploče i Microtest ploče, dodatne platforme za PCR ploče od 200 ml, kao i za epruvete zapremine od 0,2 do 2 ml. MPS-1 takođe ima glavu za vorteksiranje jedne epruvete bilo koje zapremine do 50 ml. Šejker se može koristiti u hladnim prostorijama ili inkubatorima, radeći na temperaturi okoline od +4°C do +40°C.

Immuno Plate Thermo-Šejkeri BIOSAN su dizajnirani za mućkanje i termostatiranje 2-4 standardne mikro-test ploče sa 96 bunara. Multisistemski princip, korišćen u dizajnu Thermo-Shaker-a, omogućava rad sa 3 nezavisna uređaja (inkubator, šejker za mikro-test ploče i termo-šejker) Termo-šejker PST-60HL i PST-60HL-4 obezbeđuju zagrevanje do 60°C, što je dovoljno za sprovođenje ELISA testova, a PST-100HL ima sposobnost da stabilizuje temperaturu do 100°C i specijalno je dizajniran za reakcije hibridizacije. Uz pomoć funkcije kalibracije temperature korisnik može da kalibriše jedinicu pribl. ±6% izabrane temperature za kompenzaciju razlika u termičkom ponašanju ploča različitih proizvođača.

Microspin 12 Mini-centrifuga velike brzine je kompaktna stona centrifuga dizajnirana za biomedicinske laboratorije. Koristi se za ekstrakciju RNK/DNK uzoraka, sedimentaciju bioloških komponenti, biohemijske i hemijske analize mikrouzoraka.

LMC-4200R je laboratorijska stona centrifuga sa hlađenjem koja obezbeđuje kontrolu temperature biomaterijala tokom centrifugiranja. Kontrola temperature takozvani je zlatni standard za enzimologe i ćelijske biologe jer obezbeđuje uslove neophodne za ponovljivost faze pripreme uzorka. Odsustvo kontrole temperature u ovoj fazi može dovesti do nepredvidivih rezultata.

Moderna stona centrifuga niske brzine LMC-3000 dizajnirana je za rad sa mikrotest pločama i centrifugalnim epruvetama do 50 ml. Ovi uređaji se široko koriste u laboratorijama biomedicinskog profila.

Vorteksi V-1 plus, V-32 i MSV-3500 su idealni instrumenti intezivnom mešanju bakterijskih i kvasnih ćelija, ispiranju ćelijskih medijuma i ekstrakciji metabolite i enzima iz ćelija i ćelijskih kultura.

Vorteksi V-1 plus, V-32 i MSV-3500 su idealni instrumenti intezivnom mešanju bakterijskih i kvasnih ćelija, ispiranju ćelijskih medijuma i ekstrakciji metabolite i enzima iz ćelija i ćelijskih kultura.