, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

UF1060 laboratorijska sušnica za čiste sobe – Memmert

UF1060 laboratorijska sušnica za čiste sobe – Memmert

Fraunhofer TESTIRANI UREĐAJ dolazi sa standardnom verzijom. Peć za sušenje u skladu sa standardima čistih prostorija idealna je za mikroelektroniku, medicinsku tehnologiju, farmaciju i prehrambenu tehnologiju. Peć za sušenje sertifikovana za upotrebu u čistim prostorijama

UF1060 laboratorijska sušnica za čiste sobe – Memmert

Fraunhofer TESTIRANI UREĐAJ dolazi sa standardnom verzijom. Peć za sušenje u skladu sa standardima čistih prostorija idealna je za mikroelektroniku, medicinsku tehnologiju, farmaciju i prehrambenu tehnologiju. Peć za sušenje sertifikovana za upotrebu u čistim prostorijama
Pogodnost univerzalne pećnice Memmert UF1060 za upotrebu u čistim prostorijama potvrđena je od strane nezavisnog Fraunhofer IPA (Institut za proizvodno inženjerstvo i automatizaciju). Stoga ima pravo da nosi sertifikat Fraunhofer TESTED DEVICE®. Da bi se garantovala maksimalna garancija kvaliteta, sušara je testirana u skladu sa jedinstvenim i statistički obezbeđenim standardom. Testirani uređaj je dobio sertifikat u svojoj standardnoj verziji bez ikakvih modifikacija kao što su filteri za čestice. Čak i sa maksimalnom recirkulacijom vazduha, UF1060 dostiže klasu čiste sobe 5 u skladu sa DIN EN ISO 14644-1, bez recirkulacije vazduha, sertifikovan je u komori sa klasom čiste sobe 6.

Temperaturni opseg do +300 °C

Veličina modela 1060 litara zapremine

1 varijanta modela SingleDISPLAY

Prinudna/forsirana cirkulacija vazduha

Više informacija na UF1060 laboratorijska sušnica za čiste sobe – Memmert

Kontakt

Msc. phy. chem.
Danijela Riđić
VD Šef SCIENCELAB

SUPERLAB
Milutina Milankovica 25
11070 Novi Beograd
Srbija

Tel/Fax: +381 11 655 68 55,lok 263
Mob: +381 (0) 64 8720 185

dridjic@super-lab.com
superlab@super-lab.com
www.super-lab.com

X
Scroll to Top