, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ICHeco klima komora – Memmert

ICHeco klima komora – Memmert

Neuporediva homogenost temperature i vlažnosti. Za ispitivanje stabilnosti prema ICH – VHO – EMA – ASEAN – GMP – GLP – GCCP.

ICHeco klima komora – Memmert

Neuporediva homogenost temperature i vlažnosti. Za ispitivanje stabilnosti prema ICH – VHO – EMA – ASEAN – GMP – GLP – GCCP. Pogodan za klimu i moćan: ICHeco klimatska komora za ispitivanje stabilnosti farmaceutskih, kozmetičkih proizvoda ili hrane radi sa ekološki prihvatljivim CO2 (R744) kao rashladnim sredstvom. Memmert tako pokreće klimatski prihvatljivu budućnost uređaja za kontrolu temperature hlađenih kompresorom. Štaviše, ICHeco se postiže jedinstvenom ujednačenošću temperature i vlažnosti. Preko vazdušnog omotača oko hermetički zatvorenog radnog prostora, toplota se brzo i ekstenzivno unosi u klimatsku komoru sa četiri strane. Zaleđivanje rashladnog uređaja i sušenje uzorka su uspešno izbegnuti.
Digitalno kontrolisano aktivno ovlaživanje i odvlaživanje od 10 do 80 % relativne vlažnosti

Temperaturni opseg od – 10 °C do + 60 °C (modeli ICHeco / ICH), 0 °C do + 60 °C (modeli ICHLeco / ICHL)

1 varijanta modela – TwinDISPLAY

dvostruka vrata kao standard: Sprečavanje kontaminacije i padova ili sprečavanje porasta temperature sa optimalnim pregledom opterećenja komore kroz unutrašnja staklena vrata široke površine

Više informacija na ICHeco klima komora – Memmert

Kontakt

Msc. phy. chem.
Danijela Riđić
VD Šef SCIENCELAB

SUPERLAB
Milutina Milankovica 25
11070 Novi Beograd
Srbija

Tel/Fax: +381 11 655 68 55,lok 263
Mob: +381 (0) 64 8720 185

dridjic@super-lab.com
superlab@super-lab.com
www.super-lab.com

X
Scroll to Top