, , , , , , , , , ,

UNm/UFm medicinska sušnica – Memmert

Medicinska sušnica UNm/UFm

Sušnica za grejanje Um je medicinski uređaj klase I. Memmert sušnice za grejanje Um ili Umplus se mogu koristiti za zagrevanje fango, silikatnih i APS pakovanja za fizikalnu terapiju i njihovo održavanje toplote. Memert stavlja u promet medicinske uređaje I klase prema uredbi MDR (EU) 2017/745.

Medicinska sušnica UNm/UFm

Sušnica za grejanje Um je medicinski uređaj klase I. Memmert sušnice za grejanje Um ili Umplus se mogu koristiti za zagrevanje fango, silikatnih i APS pakovanja za fizikalnu terapiju i njihovo održavanje toplote. Memert stavlja u promet medicinske uređaje I klase prema uredbi MDR (EU) 2017/745.
Temperaturni opseg do +300 °C

9 veličina modela (zapremina od 32 do 1060 litara)

2 varijante modela: SingleDISPLAY i TwinDISPLAY

Prirodna konvekcija ili prinudna cirkulacija vazduha N/F

Više informacija na Medicinska sušnica UNm/UFm

Kontakt

Dragana Jovanović
Viši referent prodaje MED&MED
Tel/Fax: +381 11 22 22 222 lok.278
Mob: 064/8720-227
djovanovic@superlab.rs

X
Scroll to Top