, , , , , , , , , , , , , , , , ,

VACUSOG skruber za neutralizaciju kiselih para VS

Kompatibilan sa uređajima za digestiju KT, KTL, TTs ….

Višestepena neutralizacija sa preseparatorom, neutralizacionom posudom i centrifugalnom vodenom pompom. Posebno prilagođen za sukciju neorganskih isparenja pre svega para Sumporne kiseline kod kiselih digestija (Kjeldhal).

VACUSOG – om je moguće upravljati sa kontrolera KJELDATHERM KT, KTL ili TTs ili direktnim uključivanjem. Kontinualno porešavanje kapaciteta sukcije.

Četvorostepena neutralizacija – kondenzacija, neutralizacija, apsorpcija i dodatna kondenzacija. Proces je moguće vizueno pratiti. Sve komponente su lako dostupne i moguće ih je jednostavno skinuti i očistiti.

Vakuum pumpa sa dvostrukom dijafragmom, niskog nivoa buke ne zahteva napajanje vodom.

Kontakt

Srdjan Stepanović
Direktor sektora GENERALLAB
SUPERLAB
Milutina Milanovića 25
11070 Novi Beograd, Srbija
tel: + 381 655 6855
mob: +381 64 8720 105
sstepanovic@super-lab.com

X
Scroll to Top