gima-vage-1

GIMA Vage

Kratak opis:

Mehaničke i digitalne vage za merenje težine i visine, kao i mehaničke i digitalne vage za bebe, koje su precizne, pouzdane i jednostavne za korišćenje.

Opis proizvoda

Mehaničke i digitalne vage za merenje težine i visine, kao i mehaničke i digitalne vage za bebe, koje su precizne, pouzdane i jednostavne za korišćenje. Izrađene su po najnovijoj tehnologiji za merne instrumente i namenjene su za profesionalnu upotrebu u medicinskim ustanovama.

Kontakt

Dragana Jovanović
Viši referent prodaje MED&MED
Tel/Fax: +381 11 22 22 222 lok.278
Mob: 064/8720-227
djovanovic@superlab.rs